Stressrådgivning

Stress på arbejdspladsen er ikke sundt – heller ikke i landbruget. Det kan have store omkostninger, hvis det ikke bliver håndteret korrekt.

Derfor tilbyder VKST professionel hjælp til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen samt håndtering af krise-situationer.

Certificeret LEAN-konsulent Jette Sandager og Coach Tove Goldbeck Jensen har i mange år hjulpet landmænd med ledelse strukturering og tilbyder hjælp til landmænd, der har brug for hjælp til stress- og krise-håndtering.

Få professionel rådgivning til håndtering af stress

Stress: Både individuelt og i grupper

Stress kan opleves på forskellige måder. Der er store omkostninger forbundet med stressrelaterede sygemeldinger. Derfor er det vigtigt at kunne håndtere stress-situationer, inden det bliver til en decideret sygemelding.

Som arbejdsgiver/leder har du et stort ansvar for at forebygge stress på din arbejdsplads.

Med et individuelt stress-forløb kan du lære at spotte stress-faktorer og reaktioner hos dig selv og blandt dine medarbejdere, og du lærer at håndtere stressede situationer og perioder på nye og effektive måder.

Stress-håndtering i grupper:

  • Indlæg med teori og eksempler på, hvad stress er og kan gøre ved os
  • Mulighed for at undersøge i hvilke hverdags-situationer der er for meget stress, og hvad der evt. kan gøres

Individuel stress-håndtering:

  • Stresscoaching
  • Hvilke konsekvenser har det?
  • Hvad driver dine handlinger, der giver stress-reaktioner?
  • Hvad skal evt. laves om og hvordan?

I processen arbejder vi både med podcast, øvelser, tegninger og stressprocesser, kognitive kort og ART-ark.

Har du behov for hjælp til stresshåndtering, så kontakt Jette Sandager eller Tove Goldbeck Jensen, så du kan blive hjulpet godt videre.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

VKSt tilbyder stressrådgivning til medarbejdere og ledere i landbruget

Eksempel fra landbruget

En griseproducent valgte at få en konsulent fra VKST til at lave indlæg for medarbejdergruppen, med fokus på stressreaktioner og konkret fokus på, hvilke faktorer der naturligt kunne påvirke medarbejderne.

Formålet var at skabe øget indsigt for alle og dermed mulighed for at få mere indflydelse i de situationer, der blev oplevet som stressende.

Virksomheden valgte derefter målrettet at arbejde med afgrænsede opgaver, med forventningsafstemninger, der var meget præcise i hvornår, hvordan og hvorfor en opgave skulle udføres.

Der sker nødvendigvis ikke noget ved at have travlt og at skulle præstere noget ekstraordinært i korte afgrænsede perioder. Det bliver først usundt hvis der ikke er en slutdato på den ekstraordinære præstation

Læs også om

Vores erfarne ledelseskonsulenter hjælper landbruget med rekruttering af medarbejdere til virksomhederne. Vi kan blandt andet hjælpe med rekruttering, stillingsannoncer, ansættelse i landbrug, ansættelsessamtaler, udvælgelse af kandidater m.m.

Jette Sandager

Tove Goldbeck Jensen