VKST hjælper dig med tavlemøde

Tavlemøder

Et tavlemøde er en af de mest udbredte og nyttige værktøjer, der bliver brugt i det danske landbrug i dag – og med god grund. For et tavlemøde sparer både tid og giver god struktur i hverdagen.

Tavlemøde stammer fra LEAN-principperne og er dermed et af værktøjerne til at blive en bedre leder i din virksomhed.

Ønsker du hjælp til, hvordan du skal gribe det hele an, hvis du ønsker at indføre tavlemøde på din bedrift?

Så kontakt de dygtige ledelsesrådgivere i VKST Jette Sandager eller Tove Goldbeck Jensen, der er eksperter i tavlemøder i landbruget.

Tavlemøder er et effektivt og motiverende styringsværktøj til landbrug

Fordele med tavlemøder

  • Giver struktur i hverdagen og over for medarbejderne
  • Giver god koordinering af opgaverne
  • Sparer tid i produktionen, da alt bliver udført korrekt første gang
  • Bedre kommunikation i virksomheden, og misforståelser undgås
  • Skaber overblik – både over arbejdsopgaver og mål
  • Medarbejdere føler sig mere værdisat og får større ansvarsfølelse
  • Skaber større arbejdsglæde
  • Styrker din bundlinje

Du sparer tid i produktionen

Nogle landmænd vælger måske tavlemøder fra, fordi de mener, at det er tidskrævende og tager fokus væk fra det vigtige – nemlig produktionen. Men det er en stor misforståelse. Et tavlemøde gør faktisk det modsatte.

Et tavlemøde er med til at skabe struktur over opgaverne i produktionen, og i mange tilfælde er den tid, man bruger på at afholde et tavlemøde hurtigt vundet ind igen i produktionen, fordi alle opgaver bliver udført korrekt i første omgang. Der er ingen misforståelser eller tvivl om, hvem der udfører hvilke opgaver, og hvornår de skal udføres.

Alle opgaver bliver koordineret og planlagt ved et tavlemøde. Der er mulighed for medarbejderne og dig som virksomhedsleder til dagligt at gennemgå udfordringer, opsætte mål, diskutere gode ideer eller uddelegere ansvar.

Og netop derfor, er et tavlemøde et genialt og vigtigt styringsværktøj i en landbrugsvirksomhed.

I stalden er der kommet mere struktur på hverdagen, nu hvor vi holder tavlemøder hver mandag, hvor både fodermesteren og markmanden er med, for på den måde har alle indblik i, hvad der sker i løbet af ugen.

Tavlemøde / Claus Vinther-Nielsen / Stege

God ledelse handler også om planlægning, så mine folk ved, hvad de skal lave i den kommende uge, og rammerne er rolige og trygge.

Ledelsesrådgivning / Ulrik Kjærsgaard Olsen / Lykkensgaard Avlscenter, Kalundborg

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Tavlemøder skaber højere motivation og arbejdsglæde

Når du får indført et dagligt tavlemøde i virksomheden, er det også med til at skabe en højere arbejdsglæde og motivation hos den enkelte medarbejder. De fleste mennesker har nemlig behov for at føle, at deres arbejde er meningsfuldt og vigtigt for resten af virksomheden.

Den følelse kan du imødekomme med et tavlemøde, hvor du opsætter dagens, ugens, månedens eller årets mål for bedriften, og dermed synliggøre, hvordan de enkelte opgaver er med til at opnå disse mål.

Medarbejdere føler større medansvar ved tavlemøder

Tavlemødet kan også bruges til at præsentere de seneste resultater i bedriften, der kan sættes op mod målene.

Til tavlemødet kan det diskuteres, hvordan I optimerer resultaterne og arbejdet. Det giver en følelse af et større medansvar hos medarbejderen og skaber dermed også følelsen af et mere meningsfuldt arbejde.

Læs også: Landmand: Ledelse er det allervigtigste for min bedrift

Læs også om

Det er vigtigt at have styr på ansættelseskontrakterne, så både arbejdsgiver og -tager har de bedste forudsætninger for et godt samarbejde. Vores ledelseskonsulenter i VKST kan hjælpe dig med at udfærdige ansættelseskontrakt til landbruget og andre erhverv, så de overholder både de formelle krav, og så de er udfærdiget specifikt til din virksomhed. 

Jette Sandager

Tove Goldbeck Jensen