skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Optimer den daglige drift med LEAN

Lean er et ledelsesværktøj der sætter hverdagen i system, skaber motivation hos medarbejderne og giver overblik over produktionen.

  • Medarbejderinvolvering og -engagement
  • Team-ånd med forbedringskultur
  • Øget positiv kommunikation mellem alle medarbejdere
  • Orden i produktionen
  • Ensartet og effektive arbejdsgange
  • Færre produktionsstop
  • Færre fejlbehæftede produkter
  • Lettere indkøring af nye medarbejdere
  • Optimeret lagerstyring

Leankonsulenten hjælper dig og dine medarbejdere med at sætte fokus på optimering.

Du er velkommen til at kontakte os til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV