Mælke- og kødkvægproducent uden mask: Det bør du gøre

14. januar 2022

I starten af december fik sjællandske mælke- og kødkvægsproducenter besked om, at den mask, de tidligere har fået fra bryggerierne, fra årsskiftet vil gå til biogasanlæg. En midlertidig løsning gør, at omkring 15 mælkeproducenter i de næste to måneder får leveret mask. Men derefter er det helt slut.

Her fortæller kvægbrugskonsulent Jesper Hagelund, hvad der kan gøres i situationen. Og sidst i artiklen kan du læse lidt om det politiske efterspil, som sagen har fået.

Omkostninger til foder kan stige til mere end det dobbelte

Hvilke alternativer, der er til mask, afhænger helt af den enkelte besætnings situation. Er der grovfoder nok, kan det erstatte en del af masken. Men for alle gælder det, at proteindelen i mask primært skal erstattes med indkøbt foder, enten i en kraftfoderblanding eller råvarer i form af rapskage / skrå eller af sojaskrå. Uanset hvad man vælger, vil det være markant dyrere end mask:

Med de nuværende priser betyder det en forskelspris pr. FE på ca. 1,19 kr.

– Prisen på mask har ligget på ca. 1,00 kr. pr. FE. Hvis man sammensætter en foderblanding, der skal ligne masken, så kan den bestå af ca. 1/3 majsensilage og 2/3 rapskager. Med de nuværende priser betyder det en forskelspris pr. FE på ca. 1,19 kr., siger Jesper Hagelund.

Da mask også har et højt indhold af fedtsyrer, kan der også blive behov for ekstra foderfedt, hvis foderplanen skal være optimal.

Husk også ændringer i markplan og budget

Udover de tilretninger i foderplanen som skal ske her og nu, skal der findes en langsigtet løsning, og derfor skal også markplanen for 2022 ses igennem.

– Skal en del af masken erstattes med grovfoder, så skal grovfoderarealet udvides, så der er foder nok til den kommende vinter. Og endelig bør kvægbudgettet også revideres, da likviditetsbehovet vil ændre sig i kraft af en dyrere fodring, siger Jesper Hagelund.

Det bør du gøre, hvis du ikke længere får mask

Samlet set er der mindst fem forhold, som du bør gennemgå, hvis du tidligere har fodret med mask og nu skal skifte til andet foder:

  1. Tjek hvilke proteinalternativer, der kan købes
  2. Tilpas foderplanen uden mask
  3. Gennemgå budgettet ud fra nye foderplaner og priser
  4. Gennemgå markplanen, så der er grovfoder nok til kommende vinter
  5. Kontakt din bank, da likviditetsbehovet vil ændre sig

Det politiske efterspil

Lige op til jul var der en intens dialog med Landbrug & Fødevarer om situationen. Landbrug & Fødevarer har tidligere haft en dialog med bryggerierne og biogasbranchen om et “Code of Conduct”, dvs. et etisk regelsæt, der skal angive i hvilken rækkefølge, man skal bruge biprodukter fra fødevareproduktionen.

Men de nuværende høje gaspriser har gjort det meget attraktivt for nogle biogasanlæg at købe biprodukter, som ellers bruges til foder. Samtidig er biogasanlæggene begunstiget med et offentligt tilskud til gasproduktionen, som gør dem i stand til at byde højere priser for masken.

Politisk bliver der fra landbrugets side arbejdet for, at biprodukter bruges i en prioriteret rækkefølge: 1) fødevarer, 2) foder og 3) energi. Sagen med den sjællandske mask har vist, at der skal endnu mere politisk pres på for, at ressourcerne bruges bedst muligt fremover.

Sagen har også haft mediernes bevågenhed med en forside på LandbrugsAvisen og flere interview i P1 Orientering onsdag den 12. januar, hvor der var fokus på det problematiske i, at man bruger foder til energiformål.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.