Mælke- og oksekødsproduktion: Det her skal du fokusere på resten af året

11. september 2022

Kvægbrugerne har modsat griseproducenterne været benådet med god økonomi i 2022, men ingen kommer uden om at holde skarpt fokus på især én ting i resten af 2022, da priserne hurtigt ændrer sig, og der er mange forskellige faktorer i spil, mener økonomirådgiver og kvægspecialist i VKST.

De høje priser har lagt grobund for et godt år hos kvægbrugerne, og forventningerne til resten af 2022 peger på stadig høje priser. Men uden det rigtige fokus, kan det godt gå tilbage for den enkelte kvægbruger.

Økonomirådgiver i VKST Nikolaj Thousig Møller har kigget på økonomien for 2022 i mælke- og oksekødsproduktionen og giver her sit bud på en status, forventninger og fokus til resten af året.

Den generelle status lige nu

Høje oksekødsnoteringer og mælkepris har indtil videre skabt grobund for gode resultater, idet disse har været høje som aldrig før. Usædvanligt nok ses der store forskelle på mejeriernes afregning, hvoraf Arla har ligget i fronten med op til 1 kr. i forskel på mælkeprisen.

Samtidig har mange haft kontrakter på foder og diesel til ”gamle” priser en del af 2022, mens foderpriserne ellers har været fulgt med afregningspriserne op. Samlet set er bytteforholdet godt på nuværende tidspunkt.

Forventninger til resten af 2022

Både oksekødsnotering og mælkepris forventes at falde for resten af året, men fortsat på høje niveauer på baggrund af SEGES’ prognoser.

Forventningen for konventionel standard-mælk på 4,2% fedt og 3,4% protein udgør for 3. kvartal 420 øre/kg og for 4. kvartal 391 øre/kg. For økologerne forventes en merpris på ca. 39 øre.

For oksekød udgør forventningen gennemsnitlig for slagtekalve og køer 25,51 kr./kg for 3. kvartal og 25,27 kr./kg. for 4. kvartal.

Tallene er på baggrund af seneste opdatering fra farmtalonline.

Foderpriserne er ligeledes faldet efter høst, og det forventes, at bytteforholdet mellem indtjening og udgifter forbliver på samme niveau året ud.

Forventningen til økonomien er derfor, at kvægbedrifterne vil komme ud af 2022 med gode resultater.

Hvad skal der fokus på resten af 2022

Et stort fokus de kommende måneder er helt sikkert at være skarp på indkøb.

Priserne ændrer sig hurtigt, og der er mange faktorer i spil. En klar anbefaling er, at man kender sine behov, og at man lægger sig en strategi for det kommende halve og hele år.

Her vil det være oplagt at følge de markedsorienteringer, som løbende kommer ud, med mulighed for at reagere, når priserne på f.eks. energi og foderpriser enten falder eller stiger. Der er mange udbydere i markedet, og vi anbefaler gerne vores egen platform i form af Kornbasen.

Foruden indkøb er det også vigtigt, at man forholder sig til de skattemæssige konsekvenser af de gode vilkår på kvægbedrifterne og tager stilling til, hvordan eventuel overskudslikviditet og ikke mindst beskatningen af resultatet for 2022 skal håndteres.

Skal der afdrages på dyr gæld eller blot lægges til side på kassekreditten?

Skal der fremskyndes vedligehold og investeringer?

Er det tiden til at få lagt til side til pensionen, eller skal der spares op i virksomhedsordningen til senere beskatning? 

Vigtige spørgsmål, som er relevante at drøfte med både økonomirådgiver og finansieringspartner. Det er oplagt at tage fat i sin rådgiver og samle op på forventningerne til årets resultat inden årets udgang, så man kan nå at foretage de nødvendige skattemæssige dispositioner.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du at drøfte din økonomi- eller strategi-plan, er du velkommen til at kontakte Nikolaj Thousig Møller på telefon 5484 0420 eller tag fat id in økonomirådgiver her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.