skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Markedsopdatering | Uge 36 | Priser På Høst 2022

Markedsopdatering | Uge 36 | Priser på høst 2022

Bælgsæden er stadigvæk i høj kurs siden sidste opdatering i uge 32. Men der er nu fuld adgang til Soya fra Kina og Indien, hvilket kan påvirke prisen på proteinafgrøder i nedadgående retning.

Hestebønne og Lupiner ligger ca. på samme niveau som sidste opdatering, mens priserne på ærter er faldet. Om prisen på protein yderligere vil falde grundet åbningen for import af soya, vides endnu ikke. Thiese-mejeriets udmelding om brug af hjemmeproduceret protein, åbner en lille mulighed for, at prisen forbliver i nuværende niveau.

Foderafgrøderne hvede, foderbyg, foderhavre og foderrug har haft et lille prisfald siden sidste opdatering i uge 32. Generelt har udbytterne været høje, hvilket har givet udfordringer i lagerkapaciteten hos såvel landmænd som grovvaren, men på trods af dette, ligger priserne generelt stadig højt sammenlignet med de prisniveauer, vi har set de seneste år.

Tabel 1. Højest opnåelige, aktuelle priser uge 36 (uge 32), 2022 på økologiske foderafgrøder høst 2022. Priser i kr./hkg, ab gård, uden gebyr, fradrag m.m.

Konsumafgrøderne brødhvede, brødrug og grynhavre afventer et pt. manglende marked. Forbrugerne sparer på det økologiske mel, hvilket sætter prisen på standby. Glutenfri grynhavre er den eneste af konsumafgrøderne, som er steget siden sidste opdatering.

Maltbyg er status quo, med et lille fald. Vinterraps ligger stadig på et højt niveau, men med et prisniveau imellem 650 – 750 kr./hkg. Raps vinder indpas som fedtkilde i foderblandinger til malkekøer, og det sikrer en god afsætning.

Tabel 2. Højest opnåelige, aktuelle priser uge 36 (uge 32), 2022 på økologiske konsumafgrøder høst 2022. Priser i kr./hkg, ab gård, uden gebyr, fradrag m.m.

*Prisniveauet for brødhvede afhænger af flere kvalitetsfaktorer herunder proteinindhold

** se tekst omkring konsumafgrøderne

Vi opfordrer altid til at kontakte flere købere, og at du altid får oplyst priser på de forskellige fradrag og gebyrer.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Per Jensen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV