Markedsopdatering | Uge 49 | Priser på høst 2023

8. december 2023
  • Priserne for foder- og industriafgrøder ligger stabilt
  • Proteinafgrøderne er faldet pga. manglende efterspørgsel
  • Konsummarkedet står pt. stille pga. manglende flow i markedet

Fodermarkedet

Den manglende omsætning af foderkorn, påvirker at prisen ikke har udviklet sig siden uge 46. Samtidigt presser en stor majsproduktion i Polen både foderhvede og- byg, hvilket kan betyde faldende priser for disse afgrøder.

Prisen på hestebønner, ærter og lupin er faldet i pris siden sidste opdatering i uge 46. En lav pris på importerede soyabønner, gør de dansk producerede proteinafgrøder for dyre, samtidigt med der er masser på lager og et fald i husdyrproduktionen.

Konsummarkedet

Malterierne melder ud fra de store aftagere, at de har lagre af malt, og derfor ikke er købere pt. Måske sker der en åbning i 2024. Kvaliteten af malten, dvs. spireevnen ses efter en lagring at svigte, hvilket betyder der kan være partier som ikke længere opfylder kravene. Dette kan betyde en stigning i pris efter nytår, hvis efterspørgslen stiger.

Det er fra nogle grovvareselskaber stadigvæk muligt at afsætte vinterraps, men til alt for lave priser. En pris på 500 kr/Hkg er 150 – 200 kr. lavere end tidligere på året, og er ikke attraktivt.

Ukraine har en stor produktion af Solsikker (det forlyder en fordobling af arealet i fht. 2022), hvilket pt. presser prisen på rapsolien, samtidigt med en manglende interesse i aftagning af raps til olieproduktion.

Grynhavre, specifikt af glutenfri, mangler i markedet grundet en svigtende høst. Det ses af en lidt stigende pris i fht. uge 46.

Mht. brødhvede er grovvaren dækket ind, men de er altid interesseret i brødhvede med højt indhold af protein og faldtal.

Tabel 1. viser hvad grovvaren i uge 49 tilbyder for køb af afgrøde i høst 2023. Priserne er basis november. Bemærk pilene som indikerer om priserne har være stigende/faldende i fht. sidste udmelding. Januarprisen er 5 – 10 kr/hkg højere, alt afhængig af art.  

Tabel 1. priser uge 49 oplyst fra grovvaren (kilde: Per Jensen, Økologisk VKST)

Afgrøde PrisByg (Malt)Hvede (Brød)Havre (Gryn)Rug (Brød)Heste-bønnerÆrtLupinVinter- Raps
2023 (kr/hkg)218↓ (246)218 ↓ (260/390)214  (254/268)182↓ (239)418 ↓355 ↓481 ↓500 ↓

(afgrøder i parentes: Maltbyg, Brødhvede, Grynhavre, Glutenfri havre, Brødrug)

Priser på omlægningskorn ligger 20 kr. under oplyste foderkorns priser.

 Ved spørgsmål kontakt: Økologikonsulent Per Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.