skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Minivådområder i landbruget

Minivådområder er en effektiv metode til at fjerne kvælstof. I VKST kan vi hjælpe dig med at vurdere, om der er potentiale til et minivådområde på din bedrift og afdække muligheder og konsekvenser – med 100% tilskud.

Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med etableringen af minivådområder, og der er ofte mange hensyn og praktiske udfordringer, man skal have til at gå op i en højere enhed.

Oplandskonsulenterne i VKST er klar til en gratis snak om mulighederne for minivådområder på din bedrift.

Med gratis rådgivning om minivådområder fra oplandskonsulenten får du:

 • Overblik over mulighederne på din bedrift
 • Et bud på, hvor du optimalt kan placere minivådområder/screening af et større opland
 • Hjælp til projektering m.v.
 • Hjælp til at fremskaffe de nødvendige godkendelser og dispensationer fra myndighederne
 • Hjælp til ansøgningen om tilskud
 • Beregning af effekt og omkostninger
 • Indhentning af drænoplysninger
 • Viden om fredede arter omfattet af Habitatdirektivet
 • Overblik over konsekvenser for husdyrproduktionen
 • Inddragelse af natur- og jagthensyn
 • Overblik over jordbundsforhold.

Hvad er et minivådområde?

Et minivådområde er i korte træk en sø, der er inddelt i flere små søer, hvor drænvand ledes igennem og biologien omdanner kvælstoffet til frit kvælstof, der fordamper og bliver en del af det atmosfæriske kvælstof.

Minivådområder kan fjerne mellem 30 og 50 % af kvælstoffet, der tilføres med drænvandet. Hvor meget, der fjernes, afhænger blandt andet af koncentrationen og opholdstiden af vandet i minivådområderne.

Et minivådområde kan, udover at nedsætte kvælstofudvaskningen, også være med til at give bedriften en natur, der afveksler fra det dyrkede areal og dermed styrke biodiversiteten og kan også natur- og jagtmæssigt være et positivt tiltag på bedriften.

Minivådområde Med åbent Bassin
Minivådområder Sjælland

Kan jeg anlægge minivådområder på mine marker?

Der er udarbejdet et kort på Miljøgis, der viser, hvor der er indsatsområder, og dermed hvor der er mulighed for at søge om et minivådområde. For at kunne anlægge et minivådområde med tilskud, skal din jord altså være udpeget på det grønne kort på Miljøgis, og der skal være min. 20 ha drænet opland.

Minivådområdets vandspejl vil være 1% af det drænede opland. Derudover skal der være areal til brinker m.m., der indgår i minivådområdet.

Eksperter i minivådområder – gratis hjælp og rådgivning

I VKST har vi et tværfagligt team fra planteavls- og miljørådgivningen, der kan hjælpe dig med at etablere minivådområder på din ejendom, og dermed fjerne kvælstof.

Staten har afsat penge til rådgivning om de forskellige tiltag, den enkelte kan gøre for at nedbringe kvælstofudvaskningen til de indre farvande. Rådgivningen er derfor gratis og omfatter rådgivningen om fx placering af et minivådområde, og konsulenten hjælper også med selve ansøgningen om tilskud til et minivådområde.

I samarbejde med den enkelte lodsejer kan vores oplandskonsulenter hjælpe dig med at finde de steder, hvor der fx kan ligge et minivådområde.

Det er helt uforpligtende at kontakte en af VKST’s oplandskonsulenter. Har du jord i et indsatsområde og vil være med til at løfte den opgave, landbruget har i forhold til at få nedsat kvælstofudvaskningen, er du velkommen til at kontakte oplandskonsulenten for at få afdækket mulighederne på ejendommen.

kontakt en af vores konsulenter her.

Landmanden om minivådområde: Det kunne være meget attraktivt

Overvejer du at få et mini-vådområde? Se videoen og hør hvorfor Esben Clausen tænker på at etablere et minivådområde. Der er stadig mulighed for at få tilskud til minivådområder, og det er gratis og uforpligtigende at få besøg af en oplandskonsulent fra VKST.

Mere viden om minivådområder:

Læs mere om minivådområder og find din oplandskonsulent på www.oplandskonsulenterne.dk. Du kan også læse meget mere nyttig viden i dette Faktaark eller her på hjemmesiden:

Minivådområder reducerer kvælstofudvaskningen
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV