skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Naturpleje

Som landmand er du en vigtig naturforvalter, da landbruget i dag forvalter en stor del af Danmarks naturarealer. Derfor er det også vigtigt, at du som landmand er med til at pleje de naturarealer til gavn for både samfundet og dig som landmand.

For det behøver ikke at være hverken uoverskueligt eller dyrt, da du kan gøre det til en indtægt frem for en udgift  – og hos VKST kan vi hjælpe dig.

Vores naturkonsulenter har i mange år hjulpet vores kunder med naturpleje, både i form af naturplejerådgivning, rådgivning om regler samt hjælp til ansøgninger til at søge diverse tilskud. Sammen med dig finder vi den bedste plejeform og ser på mulighederne på dine arealer. Vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt.

Med naturpleje kan vi blandt andet hjælpe dig med:

 • Vurdering af arealer i forhold til, hvilke driftstilskud der er relevante
 • Besigtigelse af naturarealer
 • Overblik over muligheder og begrænsninger, særligt hvis du er ny på landet
 • Genopdyrkningsret efter 20-miljøaftaler mv.
 • Rådgivning vedr. naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura-2000
 • Optimal anvendelse af de ekstensive natur- og landbrugsarealer
 • Tilskud til hegning og rydning
 • Tilskud til fastholdelse af vådområder
 • Bindeled mellem lodsejer og kommune vedr. naturprojekter
 • Valg af dyr til afgræsning; herunder helårsgræsning
 • Dyrevelfærd og dyreværnsloven
 • Økologiregler og naturpleje
 • Regler for sten- og jorddiger

Tværfaglig rådgivning inden for naturpleje

Vores dygtige konsulenter inden for naturpleje har et tæt samarbejde med de øvrige fagområder i VKST og kan derfor inddrage relevant viden om fx hold af dyr i arbejdet med dine arealer. Vi hjælper dig naturligvis også, uanset om du driver økologisk eller konventionelt landbrug.

Vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt.

Få overblik med naturmappen

Vi samler alle dine aftaler, ansøgninger og tilsagn i én mappe. Samtidig lægger vi krav til og datoer for opfyldelse af betingelserne ind i et skema, så du har det fulde overblik over dine naturarealer.

Kontakt vores naturkonsulenter og hør mere om naturpleje

Ønsker du at vide mere om vores rådgivning, eller har du brug for hjælp til dine naturarealer, er du mere end velkommen til at kontakte naturkonsulent Therese Bloksted for at høre mere om mulighederne med naturpleje.

VKST naturkonsulent - Naturpleje og rådgivning

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV