skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Hos VKST tilbyder vi dig et Naturtjek. Et naturtjek er et tilbud til dig som landmand, haveejer eller lodsejer, som ønsker at få et overblik over, hvordan du kan enten bevare naturværdien på din ejendom, eller selv foretage ændringer eller tiltag, der kan øge naturværdien og dermed tilgodese biodiversiteten.

Det får du med et naturtjek:

  • En forudgående screening af dine arealer ud fra tilgængelige data om natur og biodiversitet
  • Et besøg af en naturkonsulent fra VKST inkl. markvandring på dine arealer
  • Konkrete forslag til bevaring af naturværdi på ejendommen
  • Idéer og anbefalinger til tiltag, der kan udvikle og højne naturværdien på din ejendom
  • En skriftlig plan med oversigtskort med billeder og specifikke beskrivelser af naturværdierne på dine arealer
  • Et Naturtjek-skilt, som du kan hænge op og vise til offentligheden samt inspirere og motivere andre.

Hvorfor få et naturtjek?

Som landmand eller lodsejer er du tæt på naturen hver dag. Derfor har du en enestående mulighed for at gøre en stor og vigtig forskel for de mange arter af fugle, planter, insekter og pattedyr, der lever på dine arealer.

De fleste har et ønske om at gøre en indsats for at hjælpe naturen. Dog kan det være svært at få overblik over, hvilke indsatser, der gavner naturen mest. Samtidig kan der opstå bekymringer om, om der kan skabes samspil mellem natur og landbrugsproduktion.

Det kan vi vores naturkonsulenter hjælpe dig med at skabe med et naturtjek.

Sådan foregår et naturtjek

Vores naturkonsulent guider dig til at lave lige præcis den indsats, der giver den største værdi og effekt på naturen for lige præcis din bedrift – og naturligvis så det hele går op i en højere enhed i forhold til driftspraksis, økonomi og natur.

Med udgangspunkt i tilgængelige naturdata og besøget hos dig, hvor vi foretager en markvandring sammen, foreslår vi nogle fokuspunkter, hvor det enten handler om at bevare en naturværdi, eller hvor noget kan gøres anderledes for at højne naturværdien på arealet.

Vi gennemgår den nuværende praksis omkring dyrehold, indsatser, fremtidsønsker m.m. og giver på den baggrund konkrete anvisninger og løsninger på, hvordan det bedst mulige samspil kan opnås mellem natur, driftspraksis, regler, tilskud og økonomi. Naturpleje skal kunne ske med ro i maven, og uden frygt for restriktioner og begrænsninger for produktionen.

Prioriteringer fra 1-10

Din familie og medarbejdere er naturligvis også velkomne til at deltage i naturtjekket med naturkonsulenten.

Vi vægter tiltag og arealer på en skala fra 1 til 10 stjerner, hvor mange stjerner betyder ”god naturværdi og her får man mest natur for pengene”. Tiltag og arealer har imidlertid samme grundlag for at understøtte biodiversitet. Det betyder, at nogle tiltag og arealer naturligt set ikke kan score 10 point, men måske kun maksimalt 1 eller 2 stjerner.

Meningen med stjerne-vurderingen er, at du skal se mulighederne i den natur, du har og bliver bevidst om forbedringspotentialerne. Vi giver dig derfor anbefalinger til, hvordan potentialerne kan indfries og du bliver i stand til at prioritere naturindsatsen med fokus på at bevare de mest værdifulde arter og levesteder først.

Anbefalingerne er generelt gældende, så selvom vi tager udgangspunkt i nogle specifikke lokaliteter på ejendommen – f.eks. et læhegn og et vandhul – så gælder vores råd også for de andre læhegn og vandhuller, der findes på ejendommens arealer.

Det er helt frivilligt, om du vælger at følge anbefalingerne.

Pris på Naturtjek hos VKST

Naturtjek
15.000 kr.

En forudgående screening af dine arealer ud fra tilgængelige data om natur og biodiversitet

  Et besøg af en naturkonsulent fra VKST inkl. markvandring på dine arealer

  Konkrete forslag til bevaring af naturværdi på ejendommen

  Idéer og anbefalinger til tiltag, der kan udvikle og højne naturværdien på din ejendom

  En skriftlig plan med oversigtskort med billeder og specifikke beskrivelser af naturværdierne på dine arealer

  Et Naturtjek-skilt, som du kan hænge op og vise til offentligheden samt inspirere og motivere andre.

Vær opmærksom på, at nogle kommuner yder tilskud til Naturtjekket. Spørg din kommune herom.

Se liste med priser på alle vores produkter og ydelser i Miljørådgivningen her.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV