Mindre dyrehold – er det lovligt?

7. oktober 2021

Har du et mindre dyrehold; er der inddraget eksisterende bygninger til stald; eller er der opsat læskure på din ejendom?  – Det kan opfattes som bagateller, men kan alligevel være underlagt lovgivningen.

Hvornår skal dyreholdet anmeldes

Selv det mindre dyrehold kan have en sammensætning eller størrelse som kræver, at det anmeldes til kommunen, idet det betegnes som erhvervsmæssigt dyrehold. Det gælder, hvis man har mere end:

  • 30 høns og
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
  • 4 heste med føl (op til 12 mdr.),
  • 2 køer med kalve (op til 6 måneder),
  • 4 stykker kvæg,
  • 2 søer med grise (op til 40 kg),
  • 15 producerede slagtesvin – eller
  • 10 får/geder med lam/kid op til 12 måneder, – eller lignende dyrehold.

– ved afvigende sammensætninger er en god ide at kontakte kommunen for at få afklaret, hvordan sammensætningen vurderes.

Produktionsarealets størrelse

Hvis dyreholdet betragtes som erhvervsmæssigt, er det produktionsarealets størrelse (arealet hvor dyrene kan afsætte gødning), der er afgørende for, om dyreholdet kun kræver en anmeldelse, eller der skal meddeles en tilladelse/godkendelse

175 m2.: Hvis dyreholdet alene består af ammekøer med opdræt, slagtekalve (over 6. mdr.), tyre på dybstrøelse, heste, geder eller får, og er stalden ikke mere end 175 m2, kan man klare sig med at anmelde dyreholdet.

200 m2: Hvis dyreholdet alene består af heste og stalden ikke er mere end 200 m2, kan man klare sig med en anmeldelse

300 m2: Hvis dyreholdet alene består af ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, får eller geder, der kun har adgang til stalden i perioden 1. oktober til 15. maj (vinteropstaldning) og stalden ikke er større end 300 m2, kan man klare sig med en anmeldelse.

Dyr i eksisterende bygninger eller ny stald

Hvis du udnytter eksisterende bygninger (f.eks. inddragelse af maskinhus) eller skal bygge nyt, kan du være omfattet af lovgivning uanset dyreholdets størrelse. Hvis der er tale om et ”ikke erhvervsmæssigt dyrehold” skal der gives en tilladelse til byggeriet efter planloven. Hvis der skal bygges nyt, skal der meddeles tilladelse efter husdyrloven.

Hvis der skal anvendes flytbare anlæg, og arealet samlet er under 100 m2, kræves der alene en tilladelse efter planloven.

Har du brug for en vurdering af om dit dyrehold er lovligt, så kontakt miljørådgivningen i VKST, så hjælper vi dig videre.

Kontakt Miljøkonsulent Piil Krogsgaard.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)