Minivådområder. Skal du være med til at reducere kvælstofudvaskningen?

20. september 2017

Af oplandskonsulent Kjeld Petersen, VKST

Skal du være med til at reducere kvælstofudvaskningen?
Og dermed mindske restriktionerne på dyrkningsfladen.

Det ekstra kvælstof som landbruget har fået, er en del af den målrettede regulering. Det ekstra kvælstof har gavnet afgrøderne, og har i første omgang krævet en del målrettede efterafgrøder på dyrkningsfladen i 2017 og igen i 2018.

For at minimere risikoen for yderligere tiltag på dyrkningsfladen, er landbruget som helhed nødt til at se på, hvad der ellers kan nedsætte kvælstofudvaskningen, for dermed at opnå et større frirum på dyrkningsfladen.

Staten har med vandplanerne afsat penge til nedbringelse af kvælstofudvaskningen ved flere forskellige tiltag og metoder. Her kan nævnes vådområder, skovrejsning og minivådområder. Etableres et vådområde under denne ordning, vil det som udgangspunkt være udgiftsneutral for landmanden, og det vil indgå i den kollektive indsats for at nedbringe kvælstofudvaskningen.

Der er udarbejdet et kort, der viser hvor der er indsatsområder, og dermed hvor der er mulighed for at søge om et minivådområde. Se kortet på http://miljoegis.mim.dk

Få hjælp fra oplandskonsulenterne
Staten har afsat penge til rådgivning om de forskellige tiltag, den enkelte kan gøre for at nedbringe kvælstofudvaskningen til de indre farvande. Rådgivningen er gratis og omfatter rådgivningen om fx placering af et minivådområde og konsulenten hjælper også med selve ansøgningen om tilskud til et minivådområde.

I samarbejde med den enkelte lodsejer kan oplandskonsulenten hjælpe med at finde de steder, hvor der kan fx kan ligge et minivådområde.

Det er helt uforpligtende at kontakte en oplandskonsulent. Har du jord i et indsatsområde og vil være med til at løfte den opgave landbruget har i forhold til at få nedsat kvælstofudvaskningen, er du velkommen til at kontakte oplandskonsulenten for at få afdækket mulighederne på ejendommen.

Oplandskonsulenten er klar til at snakke med dig om de muligheder din bedrift har, og se om kravene er opfyldte for at ansøge om et tiltag på din ejendom.

Hvad er et minivådområde?
Et minivådområde er i korte træk en sø, der er inddelt i flere små søer, hvor drænvand ledes igennem og biologien omdanner kvælstoffet til frit kvælstof der fordamper og bliver en del af det atmosfæriske kvælstof.

Et minivådområde kan fjerne mellem 30 og 50 % af kvælstoffet der tilføres med drænvandet. Hvor meget der fjernes afhænger blandt andet af koncentrationen og opholdstiden af vandet i minivådområdet. For at kunne anlægge et minivådområde med tilskud, skal jorden være udpeget på det grønne kort på Miljøgis, og der skal være min. 20 ha drænet opland. Minivådområdets vandspejl vil være 1% af det drænede opland. Derudover skal der være areal til brinker mm. der indgår i minvådområdet.

Mere jagt og natur
Et minivådområde kan, udover at nedsætte kvælstofudvaskningen, være med til at give bedriften en natur, der afveksler fra det dyrkede areal og dermed styrke biodiversiteten og kan også natur- og jagtmæssigt være et positivt tiltag på bedriften.

Hvornår skal der søges?
Den 1. februar åbnes der for ansøgninger, men du bør allerede nu få afdækket mulighederne. Ansøgningsfristen er den 23. april 2018.

Inden du søger tilskud skal din oplandskonsulent sammen med dig dokumentere, at du kan opfylde de krav der stilles for at ansøge, herunder at søge om tilladelser og tilbud på anlæggelse. Får du et tilsagn på et minivådområde er der et opretholdelse krav på 10 år. Engangskompensationen er ca. pr ha. 47.000 kr. for dyrket jord, 30.000 kr. for permanent græs, 15.000 kr. for naturarealer.

Tøv ikke med at spørge oplandskonsulenterne
Du er altid velkommen til at kontakte oplandskonsulenterne og få en uforpligtende snak om, hvilke muligheder, der kan være på din ejendom. Du kan læse mere om minivådområder og oplandskonsulenterne på oplandskonsulenterne.dk eller på vkst.dk

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

24. juni 2024

Huse og marker ramt af for høj vandstand i Tissø og vandløb

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bestil Virksomhedsprofil her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)