skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
N-min: Hjælp Til Gødningsplanen 2023

N-min: Hjælp til gødningsplanen 2023

Det er ved at være tid til bestilling af N-min prøver, som er blevet ekstra relevante med de høje gødningspriser.

Fordelen ved N-min prøver

N-min er et udtryk for den mængde af tilgængeligt kvælstof, der findes i rodzonen på tidspunktet for udtagningen. Prøven er derfor et godt redskab til at fortælle dig om markens kvælstofbehov er så stort, som du tror. Den kan også give dig et bedre billede af hvor meget kvælstof en efterafgrøde egentligt giver til den efterfølgende afgrøde. På denne måde kan du undgå at over- eller undergødske og opnå en bedre fordeling af gødningen. Forhold som artsammensætning, mængde og type af biomasse, jordtype, vejret og nedmuldnings tidspunkt har stor indflydelse på eftervirkningen.

Billede: En flot grøngødning efter vinterraps med hvidkløver og rødkløver, her kan man forvente et meget højt N-min.

Udtagningsmetode

Udtagningen af N-min prøverne påbegyndes, hvis vejret tillader det, i januar måned. Hvis du skal have udtaget N-min prøver, skal du derfor bestille udtagning senest den 5. januar. Prisen for én N-min prøve (mindst 16 delprøver pr. prøve fordelt over marken) er 1.900 kr. Det er nok med én prøve pr. mark. Prøverne udtages med et spyd, som når 75 cm ned i jorden. Skal du have taget flere, koster de efterfølgende prøver 1.600 kr. pr. prøve.

Vil du selv udtage prøven er prisen 1.095 kr. pr prøve – uanset antal. Der vil være mulighed for at låne et spyd på planteavlskontoret hos VKST. Selvudtagere skal aflevere deres prøver senest den 11. februar, så de kan sendes til analyse sammen med de andre N-min prøver. Du vil få tilsendt et skema, du skal udfylde med markens historik. Der skal udfyldes et skema pr. mark. På baggrund af oplysningerne og N-min prøven får du en anbefaling til kvælstoftilførsel til den enkelte mark.

Vil du have udtaget N-min prøver skal du bestille dem inden udgangen af januar hos Jimmi Abrahamsen jia@vkst.dk.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Jens-Peter R. Paulsen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV