skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
N-min: Hjælp Til Gødningsplanen

N-min: Hjælp til gødningsplanen

Efterafgrøder er vigtige – Men hvad giver en efterafgrøde egentlig til den efterfølgende hovedafgrøde?

Det er meget varierende, hvor stor eftervirkningen fra efterafgrøderne reelt er. Forhold som artsammensætning, mængde og type af biomasse, jordtype, vejret og nedmuldnings-tidspunkt har stor indflydelse på eftervirkningen.

Billede: En flot grøngødning efter vinterraps med hvidkløver og rødkløver, her kan man forvente et meget højt N-min.

Derfor er N-min prøver et godt redskab til at prioritere din gødning bedst muligt. Ved at få taget en N-min. prøve i februar, får du et tal for hvor meget tilgængeligt kvælstof, der er i jorden på tidspunktet for udtagningen. Så undgår du at over- eller undergødske og opnår en bedre fordeling af gødningen.

En N-min prøve måler tilgængeligt kvælstof på udtagningstidspunktet. Omsætningen af organisk materiale og dermed frigørelsen af kvælstof i jorden er dynamisk. Derfor skal prøven tages så tæt på såtidspunktet, som er praktisk muligt og gøres for hver enkelt mark.

Vil du have udtaget N-min prøver skal du bestille dem inden udgangen af januar hos VKST på 7027 9000.

Prøverne udtages i februar. Det koster 1600 kr. for den første prøve og 1200 kr. for de efterfølgende prøver.

Det er nok med én prøve pr. mark. En prøve består af 16 delprøver fordelt over marken. Prøverne udtages med et spyd, som når 75 cm ned i jorden.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Darran Thomsen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV