N-min prøver 2022

19. januar 2022

Det er nu tid til bestilling af N-min prøver.

N-min analyser er et brugbart værktøj til den professionelle planteavler nu og i fremtiden.

Udtagning og bestilling af N-min prøver (kun på Sjælland og Sydhavsøerne)

Hvis vejret tillader det, udtages N-min prøverne i februar måned. Hvis du skal have udtaget N-min-prøver, skal du derfor bestille senest den 31. januar.

Når vi udtager prøven, er prisen for én N-min prøve (mindst 16 delprøver pr. prøve) 1.650 kr. Skal du have taget flere, koster de efterfølgende prø­ver 1.300 kr. pr. prøve. Er marken behandlet ensartet, er der normalt kun behov for én prøve pr. mark.

Vil du selv udtage prøven er prisen 850 kr. pr prøve – uanset antal. Der vil være mulighed for at låne et spyd kontakt Tina Hovmand. Selvudtagere skal aflevere deres prøver senest den 11. februar, så de kan sendes til analyse sammen med de andre N-min prøver.

Bestillingen af N-min prøver skal ske på mail til Tina Hovmand tih@vkst.dk.

Du vil få tilsendt et skema du skal udfylde med markens historik. Der skal udfyldes et skema pr. mark.

Fordele ved N-min prøver

N-min er et udtryk for den mængde nitrat- og ammoniumkvælstof der findes i rodzonen og er derfor et godt redskab til fast­sættelse af markernes kvælstofbehov. N-min er et godt styringsværktøj i afgrøder, hvor kvaliteten har betydning for afregningen, f.eks. maltbyg.

N-min prøver er specielt nyttige på arealer med tildeling af husdyr­gødning i efteråret og på arealer, hvor forfrugten har været andet end korn f.eks. hvidkløver, spinat, raps eller sukkerroer.

N-min prøver giver indsigt i det aktuelle kvæl­stof­niveau på den enkelte mark, hvor­med det synlig­gøres, hvilke marker der er rigelig forsynet eller mangler kvælstof. Derfor er det en fordel at få taget N-min analyser, så kvælstof­kvoten kan fordeles optimalt mellem afgrøderne og mellem de enkelte marker på bedriften.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.