Biodiversitet

Biodiversitet en et term, der ikke kun har forplantet sig hos naturbevarende organisationer, men nu også er blevet et stort fokus i det almene samfund og et fagterm, når du som landbruger og låntager skal i banken.

Og i kraft af sin position som Danmarks største arealforvalter spiller landbruget en afgørende rolle i bevarelsen af den danske natur. Derfor bliver du som landmand nødt til at forholde dig til biodiversitet på din ejendom.

Hos VKST forstår vi vigtigheden af at integrere biodiversitet i landbrugspraksis og tilbyder specialiseret rådgivning for at hjælpe landmænd med at realisere fordelene ved en mangfoldig og bæredygtig tilgang. Du kan læse mere her på siden eller kontakte naturrådgiver Mikael Kirkhoff Samsøe på telefon 2146 7458, hvis du har brug for hjælp.

Biodiversitet i landbruget er en investering i fremtiden

Bliv guidet i biodiversitet på din ejendom

Fokus på biodiversitet i dansk landbrug bidrager til en mere holistisk og langsigtet tilgang til landbrugspraksis, der tager hensyn til både produktivitet og bevarelse af miljøet. Som landmand skal du gå efter at opnå den rette balance mellem landbrugsproduktion og natur.

Vores rådgivere guider dig med en solid faglig tilgang og viser vejen til udvikling af sund natur, der fremmer høj biodiversitet og dermed sikrer et bæredygtigt landbrug med “license to produce.”

Inden for biodiversitet kan vi bl.a. hjælpe med:

  • Fra dyrket mark til natur – Sådan gør du: Vores eksperter guider dig i at omdanne dyrket mark til naturområder, skabt til at understøtte lokale plantearter og insekter.
  • BiodiversitetsTjek – Få inspiration til mere: Få skræddersyede råd og idéer til at øge biodiversiteten på din bedrift gennem vores BiodiversitetsTjek. Læs mere her.
  • Afdækning af tilskudsmuligheder ved omlægning til biodiversitetsnatur: Vi hjælper dig med at navigere i tilskudsordninger og sikrer, at du får mest muligt ud af incitamenter for at fremme biodiversiteten.
  • Artsbetingede tilvalg: For dig, der vil gøre noget for særlige arter: Identificer og understøt de lokale arter med vores specialiserede rådgivning og skab et unikt levested for naturens mangfoldighed.
  • Driftsformer, der fremmer biodiversitet: Lær om landbrugsdriftsformer, der naturligt fremmer biodiversitet og skaber et sundt og harmonisk landbrug.
  • Skovlandbrug og regenerativt landbrug: Udforsk mulighederne inden for skovlandbrug og regenerativt landbrug for at styrke både jorden og afgrøderne.
  • NaturTjek: få et overblik over, hvordan du kan bevare naturværdien på din ejendom, eller selv foretage ændringer eller tiltag, der tilgodeser biodiversiteten. Læs mere her.

Kontakt gerne naturrådgiver Mikael Kirkhoff Samsøe på telefon 2146 7458 for yderligere information eller rådgivning inden for biodiversitet.

ESG og afrapportering generelt er jo fremtiden. Det er vores license to produce. Forbrugerne og aftagerne efterspørger jo dokumentationen til at vise deres footprint. Og det skal vi give dem.

ESG / Preben Bjerregaard / Ellesgaard / Svaneke

Det er den bedste form for rådgivning, man kan få. Blandt andet på grund af den sparring har jeg i dag en meget bedre likviditet, jeg har ingen kassekredit og ingen banklån.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Hvorfor fokusere på biodiversitet?

I det store perspektiv er bevarelse og genopretning af biodiversitet afgørende for vores planets overlevelse og vores evne til at opretholde et bæredygtigt samfund. Det handler ikke kun om at beskytte naturen, men også om at sikre vores egen trivsel og fremtidige generationers livskvalitet.

Biodiversitet i landbruget er ikke kun en miljømæssig nødvendighed, men også en investering i landmandens fremtid. En rig biodiversitet bidrager til at opretholde sunde økosystemer, forbedre jordkvaliteten og øge afgrødernes modstandsdygtighed over for skadedyr og sygdomme. Samtidig styrker det naturens egen balance og reducerer behovet for kemiske inputs.

Positivt samspil mellem landbrug og natur

Ved aktivt at fokusere på at beskytte, forbedre og bevare eksisterende levesteder samt skabe nye, hvor det er fagligt berettiget, kan landbruget bidrage væsentligt til at stoppe og vende den negative udvikling for naturen.

Hos VKST støtter vi det positive samspil mellem landbrug og natur ved at levere vidensbaseret rådgivning til alle med ansvar for og interesse i naturen, herunder landmænd, lodsejere, kommuner, virksomheder og andre interessenter.

Vi hjælper dig med at skabe et perfekt samspil mellem landbrug og natur med fokus på biodiversitet
Få skræddersyet rådgivning i biodiversitet til din landbrugsbedrift

Læs også om

Vi hjælper også med ansøgning om tilskud til græsning. Vores naturkonsulenter har i mange år hjulpet vores kunder med naturpleje, både i form af naturplejerådgivning, rådgivning om regler samt hjælp til ansøgninger til at søge diverse tilskud.

Mikael Kirkhoff Samsøe

Tina Hovmand

Rikke Bjørn Heinfelt