Miljøledelse

Miljøledelse for IE husdyrbrug

Med miljøledelse får du overblik og indblik: Overblik over miljøtiltag og indblik i, hvor og hvordan du skal sætte ind for at opfylde lovkravene.

Samtidig får du viden om, hvor du kan gøre en ekstra indsats, som både giver en miljøgevinst og som kan forbedre dine resultater.

Kontakt miljøkonsulent Piil Krogsgaard på telefon 4040 5523 eller på mail pkr@vkst.dk så du kan komme i gang med det samme og begynde at registrere. Du er også velkommen til at kontakte Piil, hvis du har spørgsmål til området eller til vores registreringsværktøj.

Få mijøet sat i system og få overblik og indblik

Miljøledelse: Nyt lovkrav fra den 21. februar 2021

Fra den 21. februar 2021 er det lovpligtigt med miljøledelse på større svine- og fjerkræejendomme. Miljøledelse handler om at gøre ting i hverdagen, som påvirker miljøet i en positiv retning – og om at dokumentere det.

Det er et lovkrav til alle husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet, dvs. svineproduktioner med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ.

Derimod er kvægbrug ikke omfattet af reglerne om miljøledelse.

Informationer om det forudgående kalenderår skal hvert år senest den 31. december være indsendt til kommunalbestyrelsen – medmindre oplysningerne er blevet indhentet ved tilsyn.

Dokumentér det, du allerede gør og fokusér på nye gevinster

Der er mange af de ting, du allerede gør på bedriften, der kan indgå i miljøledelse. Det gælder fx uddannelsesplaner, APV, sikkerhedsinstrukser m.m. Med VKST’s værktøj til registrering af miljøledelse får du:

  • En enkel og handlingsorienteret miljøpolitik med konkrete mål
  • Det fulde overblik over krav og vilkår i din miljøgodkendelse
  • Gennemgang af ejendommens miljøforhold
  • Samlet alle eksisterende og nye miljøinitiativer, så de kan dokumenteres over for myndighederne
  • Et arbejdsredskab alle kan bruge

Se vores priser på miljøledelse herunder.

Nem indberetning med vores registreringsværktøj

I VKST har vi et enkelt registreringsværktøj, der gør det let for dig og dine medarbejdere at dokumentere jeres indsats. Med et abonnement får du en årlig gennemgang af hele din miljøledelse samt hjælp til at indberette til kommunen hvert år inden deadline.

Læs også om

Ved udvidelse af grisestalde skal man i de fleste tilfælde investere i miljøteknologi for at reducere ammoniakfordampningen. Men hvilken teknologi er den billigste, langsigtede løsning for lige præcis din ejendom? Det kan du få svar på med rådgivning i miljøteknologi.

Heidi Stine Ledskov

Piil Krogsgaard