Kom godt fra start med en miljøvurdering fra VKST

Miljøvurdering

Går du med tanker om at sælge din landbrugsejendom eller måske at opkøbe naboens eller udvide din nuværende produktion, er det en god ide at få udarbejdet en miljøvurdering.

Med en miljøvurdering fra VKST får du overblik over din nuværende eller kommende ejendoms udviklingspotentiale og et overblik over di miljømæssige forhold, der har betydning for din produktion i forhold til gældende lovgivning.

Vi har mangeårig erfaring med miljøvurderinger i VKST, og du er mere end velkommen til at kontakte miljørådgivningen for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med en miljøvurdering af din ejendom.

Kom godt fra start med en miljøvurdering

En miljøvurdering fra VKST indeholder

Når vi skal foretage en miljøvurdering tager vi naturligvis altid udgangspunkt i dine overvejelser og planer for ejendommen. Med det udgangspunkt kan en miljøvurdering indeholde beskrivelser af:

  • Størrelsen på dyreholdet
  • Ammoniakfølsomme områder nær din ejendom
  • Beliggenhed og afstand til omgivelserne
  • Kort over arealet omkring din ejendom


Vi undersøger forholdene for dig

Miljøvurderingen sætter fokus på de miljømæssige udfordringer og giver dig sikkerhed for dine fremtidige investeringer.

Er der eksempelvis en kendt udfordring med lugt fra ejendommen, kan VKST’s miljøeksperter undersøge forholdet nærmere og komme med mulige løsningsforslag.

Skal der eksempelvis investeres i teknologi, der kan reducere lugten, kan vi give dig en ide om prisen, de løbende driftsomkostninger og ideer til, hvad du bør investere i.

Det er afgørende, at man kommer rigtigt fra start med sit ønskede projekt om dyrehold på en ejendom. Et projekt, der er gennemarbejdet tværfagligt i VKST, minimerer sagsbehandlingstiden i kommunen og giver de bedste produktionsrammer fremadrettet.

Det er ammoniakfordampningen fra dyreholdet, der bestemmer, hvad der skal til godkendelsesmæssigt, og der kan eksempelvis være mange penge at spare, hvis projektet holder sig under 3.500 kg ammoniakfordampning.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Jeg vil klart anbefale andre at få lavet et DBII Tjek, da det giver et overblik over, hvilke udgifter du har på din planteproduktion og dermed også et overblik over dine tal.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil mene, at et DBII Tjek er et godt redskab for os landmænd til at holde styr på udgifterne i marken.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil sige, at det har været en positiv overraskelse af få et DBII Tjek af vores afgrøder, for det bekræftede, at det godt kan betale sig at dyrke roer.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

VKST kan hjælpe dig med en miljøvurdering

Læs også om

Med miljøledelse får du overblik og indblik: Overblik over miljøtiltag og indblik i, hvor og hvordan du skal sætte ind for at opfylde lovkravene. Samtidig får du viden om, hvor du kan gøre en ekstra indsats, som både giver en miljøgevinst og som kan forbedre dine resultater.

Piil Krogsgaard

Kirsten Vogt Kyndesen