Minivådområder

Minivådområder er en effektiv metode til at fjerne kvælstof. I VKST kan vi hjælpe dig med at vurdere, om der er potentiale til et minivådområde på din bedrift og afdække muligheder og konsekvenser – med 100% tilskud.

Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med etableringen af minivådområder, og der er ofte mange hensyn og praktiske udfordringer, man skal have til at gå op i en højere enhed.

Udtagningskonsulenterne i VKST er klar til en gratis snak om mulighederne for minivådområder på din bedrift. Ring til Mikael Kirkhoff Samsøe på telefon 2146 7458 eller Kjeld Pedersen på telefon 2324 6862.

Reducer kvælstofudvaskningen på din ejendom med et minivådområde

Med gratis rådgivning om minivådområder fra udtagningskonsulenten får du:

  • Overblik over mulighederne for minivådområder på din bedrift
  • Et bud på, hvor du optimalt kan placere minivådområder/screening af et større opland
  • Hjælp til projektering m.v.
  • Hjælp til at fremskaffe de nødvendige godkendelser og dispensationer fra myndighederne
  • Hjælp til ansøgningen om tilskud
  • Beregning af effekt og omkostninger
  • Indhentning af drænoplysninger og overblik over jordbundsforhold
  • Viden om fredede arter omfattet af Habitatdirektivet
  • Overblik over konsekvenser for husdyrproduktionen
  • Inddragelse af natur- og jagthensyn


Kan jeg anlægge et område på min mark?

Der er udarbejdet et kort på Miljøgis, der viser, hvor der er indsatsområder, og dermed hvor der er mulighed for at søge om et minivådområde.

For at kunne anlægge et minivådområde med tilskud, skal din jord altså være udpeget på det grønne kort på Miljøgis, og der skal være min. 20 ha drænet opland.

Minivådområdets vandspejl vil være 1% af det drænede opland. Derudover skal der være areal til brinker m.m., der indgår i minivådområdet.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Jeg vil klart anbefale andre at få lavet et DBII Tjek, da det giver et overblik over, hvilke udgifter du har på din planteproduktion og dermed også et overblik over dine tal.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil mene, at et DBII Tjek er et godt redskab for os landmænd til at holde styr på udgifterne i marken.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil sige, at det har været en positiv overraskelse af få et DBII Tjek af vores afgrøder, for det bekræftede, at det godt kan betale sig at dyrke roer.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

VKST kan hjælpe dig med minivådområder, og du får 100% tilskud

Hvad er et minivådområde?

Et minivådområde er i korte træk en sø, der er inddelt i flere små søer, hvor drænvand ledes igennem og biologien omdanner kvælstoffet til frit kvælstof, der fordamper og bliver en del af det atmosfæriske kvælstof.

Minivådområder kan fjerne mellem 30 og 50 % af kvælstoffet, der tilføres med drænvandet. Hvor meget, der fjernes, afhænger blandt andet af koncentrationen og opholdstiden af vandet i minivådområderne.

Et minivådområde kan, udover at nedsætte kvælstofudvaskningen, også være med til at give bedriften en natur, der afveksler fra det dyrkede areal og dermed styrke biodiversiteten og kan også natur- og jagtmæssigt være et positivt tiltag på bedriften.

Eksperter i minivådområder – gratis hjælp og rådgivning

I VKST har vi et tværfagligt team fra planteavls- og miljørådgivningen, der kan hjælpe dig med at etablere minivådområder på din ejendom, og dermed fjerne kvælstof.

Staten har afsat penge til rådgivning om de forskellige tiltag, den enkelte kan gøre for at nedbringe kvælstofudvaskningen til de indre farvande. Rådgivningen er derfor gratis og omfatter rådgivningen om fx placering af et minivådområde, og konsulenten hjælper også med selve ansøgningen om tilskud til et minivådområde.

I samarbejde med den enkelte lodsejer kan vores udtagningskonsulenter hjælpe dig med at finde de steder, hvor der fx kan ligge et minivådområde.

Det er helt uforpligtende at kontakte en af VKST’s udtagningskonsulenter. Har du jord i et indsatsområde og vil være med til at løfte den opgave, landbruget har i forhold til at få nedsat kvælstofudvaskningen, er du velkommen til at kontakte udtagningskonsulenten for at få afdækket mulighederne på ejendommen. Kontakt en af vores konsulenter her.

Få hjælp til at anlægge minivådområder

Mere viden om minivådområder

Du er velkommen til at ringe til vores to udtagningskonsulenter, Mikael og Kjeld, og få en helt gratis og uforpligtende snak om minivådområder. Skriv direkte til dem via deres kontaktformular her på siden. Du kan også læse mere om minivådområder og finde din lokale udtagningskonsulent på udtagningskonsulenterne.dk

Mikael Kirkhoff Samsøe

Kjeld Pedersen