Få hjælp til en jagt- og naturplan hos VKST

Jagt- og naturplan

Hos VKST kan vi hjælpe dig med en jagt- og naturplan. Med den rette hjælp får du overblik over din ejendom og får skabt en helhedsplan, der er målrettet din ejendom og ønsker.

Med den rette jagt- og naturplan kan du styrke grundlaget for dyrelivet og forbedre jagten.

Det kan være svært at se mulighederne i det terræn, som man har gået og kigget på gennem mange år. Derfor tilbyder vi i VKST at lave en såkaldt naturgennemgang og eventuelt en jagtplan, hvor vi peger på de konkrete tiltag, som kan forbedre jagten.

Kontakt gerne vores naturkonsulenter i VKST, hvis du ønsker at høre mere om jagt- og naturplan.

Få en helhedsplan, der er målrettet din ejendom

Jagtplan: en målrettet indsats skaber resultater

Forslagene tager udgangspunkt i det eksisterende, for det er langt lettere end at starte helt forfra. Og der er altid noget at arbejde med.

Vi gennemgår ejendommen sammen med dig, ser hvad der er behov for og giver et overblik over værdierne på ejendommen og giver forslag til indsatser, der vil fremme jagten.

Dermed kan planen skabe grundlag for en højere jagtleje. Og samtidig kan planen have stor betydning den dag, du evt. vil sælge ejendommen.

Naturplan: Forøg ejendommens herlighedsværdi

En moderne landbrugsvirksomhed kan i dag indeholde rigtig mange forskellige naturtyper over et stort område. Derfor kan det være en god ide at få skabt en naturplan over din ejendom.

En naturplan giver dig konkrete anvisninger på, hvordan du kan skabe mere og bedre natur på din ejendom. Dermed er planen med til at forbedre ejendommens herlighedsværdi.

Med en naturplan fra VKST tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og ejendommens muligheder. Vi ser helheden og tænker i løsninger på både kort og lang sigt.

Planen vil indeholde en oversigt over naturelementerne såsom eng, mose, skov, sø m.m. på din ejendom, og så vil vores naturkonsulent komme med forskellige forslag, der udvikler naturen.

Resultatet af en naturplan fører til, at mangfoldigheden i dyre- og plantebestanden på ejendommen øges.

Ring til en af vores naturkonsulenter i VKST, hvis du ønsker at bestille en jagt- eller naturplan.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Jeg vil klart anbefale andre at få lavet et DBII Tjek, da det giver et overblik over, hvilke udgifter du har på din planteproduktion og dermed også et overblik over dine tal.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil mene, at et DBII Tjek er et godt redskab for os landmænd til at holde styr på udgifterne i marken.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Jeg vil sige, at det har været en positiv overraskelse af få et DBII Tjek af vores afgrøder, for det bekræftede, at det godt kan betale sig at dyrke roer.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

En samlet naturplan giver en bedre effekt

Når du laver en samlet naturplan for din ejendom, vil det give en bedre effekt, end hvis du blot foretager lidt hist og her en gang imellem. Med en samlet naturplan for din bedrift kan vi skabe sammenhæng i hele naturforvaltningen på din ejendom og sikre, at der bliver skabt harmoni mellem naturtiltag, driftspraksis og økonomi.

Vi tænker alle aspekter ind i naturplejen, og vi inddrager naturligvis de øvrige faglige kompetencer i VKST efter behov.

Få skabt en helhedsplan med en jagt- og naturplan

Læs også om

Natur- og vildtpleje er andet end at grave, plante og så for vildtet. I de fleste tilfælde har det en god effekt at give naturarealerne ro, der er værdifuld for naturens dynamik og levevilkår.

Få gode råd til at skabe et bedre og mere naturligt dyreliv.

Mikael Kirkhoff Samsøe

Felix Bentzen