Naturpleje

Som landmand er du en vigtig naturforvalter, da landbruget i dag forvalter en stor del af Danmarks naturarealer. Derfor er det også vigtigt, at du som landmand er med til at pleje de naturarealer til gavn for både samfundet og dig som landmand.

For det behøver ikke at være hverken uoverskueligt eller dyrt, da du kan gøre det til en indtægt frem for en udgift  – og hos VKST kan vi hjælpe dig – både med vildtpleje, naturpleje og tilskud.

Vores naturkonsulenter har i mange år hjulpet kunder med vildt- og naturpleje, både i form af naturplejerådgivning, rådgivning om regler og tilskud samt hjælp til ansøgninger til at søge diverse tilskud. Sammen med dig finder vi den bedste plejeform og ser på mulighederne på dine arealer. Vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt.

Få hjælp og overblik over mulighederne på dine arealer

Med naturpleje kan vi bl.a. hjælpe dig med:

 • Vurdering af arealer i forhold til, hvilke driftstilskud der er relevante
 • Besigtigelse af naturarealer
 • Overblik over muligheder og begrænsninger, særligt hvis du er ny på landet
 • Genopdyrkningsret efter 20-miljøaftaler mv.
 • Rådgivning vedr. naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura-2000
 • Optimal anvendelse af de ekstensive natur- og landbrugsarealer
 • Tilskud til hegning og rydning
 • Tilskud til fastholdelse af vådområder
 • Bindeled mellem lodsejer og kommune vedr. naturprojekter
 • Valg af dyr til afgræsning; herunder helårsgræsning
 • Dyrevelfærd og dyreværnsloven
 • Økologiregler og naturpleje
 • Regler for sten- og jorddiger

Vores dygtige konsulenter inden for naturpleje har et tæt samarbejde med de øvrige fagområder i VKST og kan derfor inddrage relevant viden om fx hold af dyr i arbejdet med dine arealer. Vi hjælper dig naturligvis også, uanset om du driver økologisk eller konventionelt landbrug.

Få overblik med naturmappen

Vi samler alle dine aftaler, ansøgninger og tilsagn i én mappe. Samtidig lægger vi krav til og datoer for opfyldelse af betingelserne ind i et skema, så du har det fulde overblik over dine naturarealer.

Kontakt naturkonsulenter om naturpleje

Ønsker du at vide mere om vores rådgivning, eller har du brug for hjælp til dine naturarealer, er du mere end velkommen til at kontakte specialkonsulent Tina Hovmand for at høre mere om mulighederne med naturpleje.

Læs også om

Det kan være svært at se mulighederne i det terræn, som man har gået og kigget på gennem mange år. Derfor tilbyder vi i VKST at lave en såkaldt naturgennemgang og eventuelt en jagtplan, hvor vi peger på de konkrete tiltag, som kan forbedre jagten.

Tina Hovmand

Rikke Bjørn Heinfelt