Priser og pakker på miljørådgivning

Miljørådgivning fra VKSTs miljøeksperter koster som udgangspunkt 1.125 kr. i timen. Men for dig, der vil have sikkerhed i budgettet, tilbyder vi også miljørådgivning til fastpris, særligt for miljøtilladelser og miljøgodkendelser kan vi tilbyde forskellige pakker, alt efter behovet hos den enkelte.

Prislisten for fastprisaftaler ses nedenfor. Ønskes der samtidig godkendelse på flere produktions-sites – eksempelvis i forbindelse med et ønske om at komme over på den nyere ordning, hvor det er produktionsarealet, der danner basis for det godkendte (og ikke som tidligere – et bestemt antal dyr med faste vægtintervaller) – aftales individuel pris.

Få sikkerhed i dit budget med faste priser og pakker på natur- og mijørådgivning

Herunder finder du alle de faste priser og pakker på vores rådgivning i natur og miljø til landbrug

Miljøtilladelse under 750 kg ammoniak:

Miljøtilladelse mellem 750 og 3.500 kg ammoniak:

Miljøgodkendelse over 3.500 kg ammoniak:

Miljøgodkendelse til IE-brug med + 40.000 stipladser til fjerkræ, 750 til søer eller 2.000 til slagtesvin:

Læs også om

Der er en række tilskudsordninger tilknyttet landbruget. De fleste af dem er kun gældende i en periode, og der er meget specifikke krav til ansøgningerne. Hos VKST har vi i vores miljøafdeling omfattende viden på området og stor erfaring med at udarbejde ansøgninger – hos os får du en professionel rådgivning

Mikael Kirkhoff Samsøe

Heidi Stine Ledskov