Produktionsloft

Kører du stadig efter den gamle miljøgodkendelse i stalden, er der risici for, at du producerer mere, end godkendelsen tillader.

For i de gamle miljøgodkendelser er produktionstilladelsen fastlåst med et bestemt antal dyr og faste vægtgrænser. Og det er jo et problem, hvis man skal imødekomme den øgede tilvækst og de stigende krav fra slagterierne.

Så kontakt os, bestil et tjek og få en professionel vurdering af, om der er et uudnyttet potentiale i stalden. Et tjek koster 2.500 kr. ex. moms.

Tjek dit produktionsloft og udnyt stalden til fulde

Fjern dit produktionsloft og udnyt stalden

Siden august 2017 har en ny procedure til miljøgodkendelse sikret, at danske landmænd med fordel kan udnytte hele arealet i stalden uden at skulle tænke på diverse begrænsninger.

Derfor tilbyder VKST’ miljørådgivning at tjekke, om du kan drage fordel af at konvertere din nuværende miljøgodkendelse til en ny og dermed producere uden produktionsloft.

I de gamle godkendelser er du fastlåst med et bestemt antal dyr og faste vægtgrænser, mens du i det nye system bliver reguleret ud fra staldens reelle produktionsareal og den acceptable påvirkning af omgivelserne.

Det giver mulighed for eksempelvis at få flere hold slagtesvin igennem stalden end nu og dermed optimere bedriften.


Flere fordele for alle bedriftstyper

Uanset hvad du producerer, giver en godkendelse i den nye ordning en række fordele, eksempelvis:

  • Slagtesvin og smågrise: udnyt staldens kapacitet uden at tænke på antal producerede dyr og vægtgrænser
  • Søer: udnyt staldens kapacitet uden at tænke på antal årssøer
  • Kvæg: udnyt staldens kapacitet og skift frit mellem malkekøer og kvier

Vurderingen vil naturligvis tage udgangspunkt i dyrevelfærdskravene og lugt-påvirkning af naboer og ammoniakpåvirkning af natur.

Kontakt os og bestil et tjek til 2.500 kr. ex. moms. Ring til Piil krogsgaard på telefon 4040 5523.

Læs også om

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre din husdyrproduktion, kan det være en jungle at finde rundt i love og reglerne herfor. Hos VKST tilbyder vi professionel hjælp til husdyrgodkendelse og miljøgodkendelse i landbruget, så du slipper for at møve dig igennem papirjunglen.

Piil Krogsgaard

Heidi Stine Ledskov