Tilskud- og teknologiansøgninger

Der er en række tilskudsordninger tilknyttet landbruget. De fleste af dem er kun gældende i en periode, og der er meget specifikke krav til ansøgningerne.

Hos VKST har vores miljøafdeling omfattende viden på området og stor erfaring med at udarbejde ansøgninger. Vores store viden sikrer dig en komplet løsning, og vi sørger også for at inddrage andre rådgivere i resten af huset, når det styrker din ansøgning og øger muligheden for tilskud.

Vi vil gerne være med til at sikre udviklingen i landbrugserhvervet, og det kan tilskudsmidlerne hjælpe til. Kontakt gerne miljøkonsulent Piil Krogsgaard på telefon 4040 5523, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at ansøge om tilskud.

Få hjælp og overblik til tilskud- og teknologiansøgning

Vi hjælper dig hele vejen rundt

Vores konsulenter rådgiver om de tilskudsmuligheder, der er aktuelle for lige præcis dit landbrug, og vi følger både den politiske udvikling og ændringer i Landbrugsstyrelsens fordelingsnøgle tæt, så du er sikret den bedste hjælp.

Vi hjælper dig med at få:

  • Overblik over, om dine ønsker matcher en af de tilgængelige tilskudsordninger
  • Udarbejdet en ansøgning
  • Hjælp til projektering m.v.
  • Hjælp til at få udbetalt et eventuelt tilskud

Vores opdaterede viden, vores erfaring og historiske data hjælper til at fokusere og prioritere indsatsen, hvor der er størst chance for at opnå tilskud.

Hvad kan man søge tilskud til?

Der er mange forskellige muligheder for at opnå tilskud, primært inden for optimering af gamle anlæg med ny teknologi og nybyg inden for landbrug. Du kan blandt andet søge tilskud til:

  • Modernisering og ombygning af slagtegrisestalde
  • Optimering af kvægstalde
  • Miljøteknologi til kvæg, svin, æg og fjerkræ, gartnerier og planteavl

Miljøteknologi omfatter mange forskellige teknologier, og vi rådgiver i den billigste og mest langsigtede løsning med udgangspunkt i dit landbrug. Du kan læse mere om det her.

Læs også om

Ved udvidelse af svinestalde skal man i de fleste tilfælde investere i miljøteknologi for at reducere ammoniakfordampningen. Men hvilken teknologi er den billigste, langsigtede løsning for lige præcis din ejendom? Det kan du få svar på med rådgivning i miljøteknologi.

Piil Krogsgaard

Mikael Kirkhoff Samsøe