skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Nedsat Minimumsgræsningstryk

Nedsat minimumsgræsningstryk

Nu bliver mulighederne for ekstensiv afgræsning af plejegræsarealer forenklet.

  • Minimumsgræsningstrykket bliver nedsat fra 1,2 storkreatur(SK) til 0,3 SK pr hektar
  • Gældende fra tilsagnsåret der begyndte 1. september 2021
  • Både nye og eksisterende tilsagn er omfattet
  • Fast græsningstryk kan være en god kontrolform på naturarealer

Fast græsningstryk

Når du har tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, kan du vælge mellem to plejemetoder at blive kontrolleret efter. Den mest kendte er ”synligt afgræsset” som ofte bruges på arealer der også kan leve op til karvet om grundbetaling. Man kan vælge at bruge metoden ”fast græsningstryk” på arealer uden grundbetaling og på arealer omfattet af artikel 32. Man skal hvert år i fællesskemaet vælge hvilken metode man vil kontrolleres efter.

Der er særlige regler for hegning, man skal være opmærksom på, når man vælger fast græsningstryk. Indhegningen må kun indeholde marker og andre arealer drevet af den samme tilsagnshaver. Indhegningen må kun indeholde andre marker med fastgræsningstryk og naturarealer som ikke har tilsagn og ikke modtager grundbetaling. Indhegningen må ikke opdeles så dyrene ikke har adgang til hele tilsagnsarealet. De skal kunne bevæge sig frit på hele tilsagnsarealet. Reglerne for hegning gælder i juni, juli og august måned.

Fast græsningstryk kontrolleres ved at der går et minimum antal dyr på arealet fra 1. juni til og med 31. august. Kommer der kontrol tælles dyrene, der vurderes ikke om 50 % af græsset er ned bidt. Det kræves der at dyrene kan færdes og græsse på tilsagnsarealet. Tæt krat eller befæstede arealer hvor dyrene ikke kan afgræsse kan ikke godkendes.

Fra tilsagnsåret der startede 1. september 2021, vil minimusgræsningstrykket være 0,3 SK/ha i stedet for de tidligere 1,2 SK/ha. Det nye minimums græsningstryk gælder uanset om du tidligere har fået en afgørelse om et andet fast græsningstryk.

Maksimalt græsningstryk

Man må gerne have et højere græsningstryk på sit areal. Man skal bare sikre sig at arealet ikke overgræsses, så plantedækket bliver ødelagt. Hvis der er for højt et græsningstryk risikerer man også at dyrene æder de blomster og urter, som man ønsker skal blive stående tilbage, for insekternes skyld.

Vi anbefaler altid at man har nogle ekstra dyr på arealet. Har man et dyr der bliver sygt, eller af andre årsager skal tages væk fra arealet, skal man stadig kunne opretholde sit græsningstryk, så man undgår sanktion ved kontrol.

 Minimums græsningstryk

Som tidligere, kan man også nu søge om at få nedsat sit græsningstryk yderligere. Det kan være hvis arealet helårs­afgræsses eller er meget næringsfattigt.  Landbrugsstyrelsen vil som udgangspunkt ikke godkende et græsningstryk på mindre end 0,2 SK/ha.

Fra 2022 skal man søge om nedsat græsningstryk ved at sende en mail til Landbrugsstyrelsen, og ikke som tidligere via tilsagnsskemaet eller fællesskemaet. Der skal gerne medsendes en udtalelse fra kommunen (hvis det er private eller kommunale arealer), eller fra Naturstyrelsen (hvis det er et statsejet areal)

 Billedet øverst: Næringsfattigt areal hvor metoden Fast græsningstryk bruges. Her er græsnings­trykket tidligere blevet nedsat til 0,3 ud fra en udtalelse fra kommunen.

Dispensation

Hvis du i særlige tilfælde ikke kan opfylde betingelserne i tilsagnet, kan du søge om dispensation. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og velbegrundet og sendes til Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen vil herefter tage stilling til, om din ansøgning kan imødekommes og sende dig en skriftlig afgørelse. Du skal søge og have fået dispensation, inden du foretager dig noget, der kan være i strid med betingelserne. Det kan fx være hvis du har behov for at foretage mekanisk bekæmpelse af ukrudtsarter i forbudsperioden mod slåning, kemisk bekæmpelse i strid med forbuddet mod sprøjtning, hvis du har behov for at tilskudsfodre, hvis det er nødvendigt at fjerne dyr fra marken i perioden med fast græsningstryk eller hvis arealet fx er så vådt, at det ikke kan plejes.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Natur- og økologikonsulent Therese Bloksted 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV