skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
NPK-gødning Til økologi

NPK-gødning til økologi

Yara er kommet med en NPK gødning produceret i Finland, på recirkulerede organiske gødnings- og jordforbedringsprodukter, som er lavet på basis af kød- og benmel og indeholder kyllingemøg, havreskaller samt trævinasse.

Gødningen leveres i 800 kg sække, som på billedet.

Gødningen er i hårdtpressede piller, som skulle kunne egne sig til bredspredning med gødningsspreder, samt til nedfældning og kombisåning.

Gødningen indeholder 9 kg N, 3 kg P og 1 kg K pr. 100 kg.

Kvælstoffet i Yara gødningen forventes udnyttet med 80 %, hvilket betyder 7,2 kg N pr. 100 kg.

YaraSuna indeholder animalske kategori 2 biprodukter, jf. EU- forordningen 1069/2009 og DK-bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

  1. Må ikke anvendes til foder
  2. Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold
  3. Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ-produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsinberetning.dk (Organiske Gødningsstoffer og Jordforbedringsmidler med animalsk indhold)

Vores anbefaling er at gødningen nedfældes inden såning, grundet dens indhold af organiske gødnings- og jordforbedringsprodukter, og dermed en forbedret omsætning og frigivelse af næringsstofferne til afgrøden. Derfor fraråder vi en bredespredning oven på jorden, da det giver en dårligere kvælstofeffekt og desuden vil tiltrække fugle.

YaraSuna er med i et landsforsøg 2022 i havre, hvor det bl.a. sammenlignes med svinegylle.

Forsøget viser at YaraSuna Plus har et lavere udbytte end svinegylle i fht. udbragt NH4N (YaraSuna Plus 10-4-1, svarer til Øgro 10-3-1)

Pris for YaraSuna 9-3-1 er: 420 – 430 kr/hkg

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Per Jensen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV