skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Nu Er Barriererne Fjernet For Minivådområderne

Nu er barriererne fjernet for minivådområderne

Da de fire første klarmeldte minivådområder blev kasseret af Landbrugsstyrelsen, skabte det utryghed hos rigtig mange andre landmænd, der selv ventede på at få klargjort deres minivådområde. Landbrugsstyrelsens afsyn af områderne og den efterfølgende procedure var for mangelfuld og dårlig, lød det fra landmændene, der stod til at kunne miste en masse penge, hvis de ikke kunne få godkendt deres minivådområder.

Men nu er ministeren gået ind i sagen, og der kan igen søges om godkendelse med sindsro.

Sådan lyder det fra Miljø- og Naturkonsulent i VKST, Mikael K. Samsøe, der også er oplandskonsulent og ekspert på minivådområder.

– Nu kan vi være rolige igen. For nu er der mulighed for, at man kan få en uvildig landinspektør ud og foretage opmålingerne, og det er så den opmåling, der danner grundlag for landbrugsstyrelsens udbetaling af projektbeløbet, forklarer Mikael Samsøe.

Mulighed for at rette fejl

Dermed er den største hindring for at få hundredvis af minivådområder etableret fjernet.

Mikael K. Samsøe forklarer, at landmændene ikke længere skal være bange for, at de ikke får deres penge.

– Med den nye kontrolform, hvor det er landinspektørens opmåling, der danner grundlag for udbetalingen, er det muligt at rette eventuelle fejl, inden der søges om udbetaling, siger oplandskonsulenten

– Så nu kan vi endelig komme i gang igen med de her minivådområder. Det er super!

Tre nye regler indføres

Det er tre nye og mere smidige, fleksible regler, der hjælper minivådområderne på vej.

Reglerne baner vej for en godkendelse af alle de mange hundrede vådområder, der allerede er søgt om i år, samt dem, der allerede er gravet ud til, men hvor landmændene ikke har turdet sende ansøgningen ind af frygt for, at også deres vådområde ville dumpe Landbrugsstyrelsens kontrol.

  • Der indføres en usikkerhedsmargin på de dybdemålinger, som minivådområdet skal overholde. Usikkerhed på kontrollens måleudstyr skal ikke lægge ansøgerne til last.
  • Der arbejdes på, at landmænd selv kan indsende målinger og fotodokumentation for minivådområdets dimensioner før, der ledes vand ind i anlægget. Landbrugsstyrelsen laver ud fra de indsendte data en administrativ kontrol af anlægget, som følges op af en fysisk afsyning, hvis primære formål er at konstatere, at anlægget er etableret og vurderes at stemme overens med den indsendte dokumentation.
  • Der arbejdes på at indføre en gradueret sanktionering, så en landmand ved ikke-væsentlige fejl ikke mister hele tilskuddet, men blot får et nedslag. Væsentlige fejl, hvor minivådområdet ikke giver den nødvendige miljøeffekt, medfører fortsat fuldt bortfald.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet.

Skriv til oplandskonsulenterne

Du er altid velkommen til at kontakte oplandskonsulenterne i VKST Mikael K. Samsøe og Kjeld Pedersen og få en uforpligtende snak om, hvilke muligheder der kan være på din ejendom. Du kan læse mere om minivådområder og oplandskonsulenterne på www.oplandskonsulenterne.dk eller på her på denne side.

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV