Nu må du godt gøde med Øgro, men kan det svare sig?

25. februar 2021

Nu er det tilladt igen, men i mellemtiden er prisen på økologisk korn faldet. Det betyder at du i foråret 2021 kun skal bruge Øgro til specialafgrøder med høje afregningspriser. F.eks. sukkerroer, spinat til frø, vårhvede til brød eller hvis du ikke har adgang til anden gødning.

Figur 1. Udsnit af udbytteresultater fra det økologiske Landsforsøge ’Forskellige gødningstyper til vårbyg’ i 2019 og 20. Udbytterne er et gennemsnit fra 10 lokaliteter (5 hvert år).

 

Øgro er lavet af kød- og benmel og indeholder 10 kg Total N pr 100 kg. Prisen ligger i området fra 2450 kr./ton til 2800 kr./ton. Det er billigst, når du køber store mængder om efteråret.

Anvendelsen forudsætter, at Øgro bliver nedbragt i jorden. Det må ikke spredes oven på jorden. Samtidig giver det den bedste udnyttelse at nedmulde Øgro.

Øgro er organisk gødning. Det betyder at kvælstoffet først skal omsættes, før det bliver tilgængelig for planterne. Derfor er kvælstofvirkningen bl.a. afhængig af jordtemperatur og jordfugt. Virkningen varierer mellem marker og år. Førsteårsvirkningen ligger mellem 30 og 80 % af total kvælstof.

Erfaringer med Øgro til vintersæd er meget begrænset. Tidligere er det udbragt ved radrensning i vinterhvede, og selvom der var en kvælstofvirkning, kender vi ikke merudbyttet for gødningen.

Øgro 10-3-1 er anvendt i en række landsforsøg, hvilket giver os viden om kvælstofvirkningen i vårbyg og vårhvede. Delt gødskning kan ikke anbefales, hvis alternativet er nedfældet gylle før såning. Det giver kun merudbytte, hvis alternativet er senere udkørsel af gylle – men ikke nok til at betale prisen for Øgro. Derfor har vi i det følgende kun regnet på fuldgødskning med Øgro.

I figur 1 kan du se udbytterne for tildeling af Øgro til vårbyg sammenlignet med svinegylle. Øgro har en lovpligtig udnyttelse på 80 %. I forsøget er der tildelt Øgro efter en forventet udnyttelse på 70 %. På baggrund af forsøgsresultaterne, har vi regnet på dækningsbidrag ved forskellige kornpriser for vårbyg og vårhvede ved fuldgødskning med Øgro – se tabel 1 og 2.  Det betaler sig ikke at gøde vårbyg med Øgro i øjeblikket heller ikke hvis byggen afregnes som maltbyg. Grøngødning som forfrugt til vårbyg er et bedre alternativ. Vårhvede kvitterer anderledes positiv på 500 kg Øgro, fordi det kan hæve proteinindhold og dermed afregningsprisen. Ved vårhvededyrkning kan grøngødning kombineres med 200-400 kg Øgro.

Tabel 1. Ændring i dækningsbidrag (DB) ved anvendelse af Øgro til vårbyg ved stigende afregningspris. Der er taget udgangspunkt i DB II ved ingen brug af gødning. Øgro er sat til 2500 kr./ton, DBII er inklusiv 870 kr. i økologitilskud. Der er regnet med Øgro-typen 10-3-1.


Tabel 2
. Ændring i dækningsbidrag ved anvendelse af Øgro 10-3-1 til vårhvede ved stigende afregningspris. Der er taget udgangspunkt i DBII ved ingen brug af gødning. Øgro er sat til 2500 kr./ton. Der medregnes både stigning i udbytte og proteinindhold. Økologistøtte på 870 kr./ha er også medregnet. 

Yderligere oplysninger så kontakt Darran Thomsen eller Ninna Rieber Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.