Nu må du køre med gylle – sådan holder du den gode gyllestil

8. februar 2022

Nu er det igen tid til at køre med gylle, og måske har du allerede været ude med årets første læs. Selv om gyllekørsel er en opgave, der vender tilbage år efter år, kan det være godt lige at få opfrisket reglerne – ikke mindst fordi udbringning af gylle er ét af de tidspunkter på året, hvor vores naboer både kan se, høre og lugte landbruget!

Vi har samlet de mest gængse regler fra lovgivningen om udbringning af gylle, så du kommer godt fra start i årets gyllesæson. Det er de såkaldte skrevne regler, som du som landmand skal følge, men læs også de uskrevne regler, som dine naboer og medtrafikanter vil sætte stor pris på.

De skrevne regler

1. Ingen udbringning i weekend og på helligdage nær byer og sommerhusområder

Uanset om det er husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse eller slam må gylle ikke udbringes i weekender og på helligdage på arealer , der ligger tættere end 200 meter på byzoner eller sommerhusområder.

2. Ingen udbringning på jord, der er vandmættet, frossen eller dækket af sne

Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne.

Jorden er vandmættet, når du med hænderne kan presse vand ud med hænderne. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.

Det er sjældent spørgsmålet om vandmættet jord, der giver anledning til tvivl. Langt mere aktuelt er vilkårene omkring udbringning på sne eller frossen jord. På jord med afgrøder defineres jorden som frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde – dvs. mindst 15 cm under jorden. Ved nedfældning i en etableret afgrøde skal jorden være optøet til under nedfælder-dybde. Men det er tilladt at udbringe gylle efter nattefrost, hvis jorden tør op i løbet af dagen.

Jorden er snedækket, når mere end 90 pct. af marken er dækket af sne med en snedybde på mere end ½ cm. Hvis der bare er rim på jorden eller et drys sne, må du gerne bringe gylle ud.

3. Pas på skråninger og vandløb

Du skal holde 20 meters afstand til vandløb, søer over 100 m2 og kystvand, hvis skråningen ned til søen eller vandløbet har en hældning på mere end 6 grader.

Hvis skråningen er mellem 6 og 12 grader, er det yderligere et krav, at flydende husdyrgødning skal nedfældes parallelt med vandløb.

4. Tag billeder af jorden, inden du bringer gylle ud

Reglerne efterlader et vist fortolkningsrum, så vi anbefaler, at du tager et billede af arealernes tilstand, inden du kører ud. Du kan evt. bruge en spade, tommestok eller lignende til at dokumentere, at jorden er tøet op i den nødvendige dybde. Det gør det let at dokumentere, hvordan tilstandene har set ud på udbringningstidspunktet, hvis det skulle blive nødvendigt.

5. Bliv opdateret på alle reglerne

Reglerne for udbringning af gylle er beskrevet i gødningsbekendtgørelsen, og du kan desuden læse mere i  Miljøstyrelsens husdyrvejledning og på LandbrugsInfo.

De uskrevne regler

Når det gælder det gode naboskab og den gode gyllestil, så skal du kigge lidt længere end lovgivningen. Her er det nemlig de uskrevne regler, du skal holde dig for øje:

1. Tag hensyn i trafikken, og gør rent efter dig

Sørg for at holde ind til siden, hvis der samler sig en hale af biler efter dig, når du transporterer gylle fra stalden til marken. Og husk at stille en advarselstrekant med markering af glat vej og jordkørsel op, så trafikanterne i god tid kan se, at der er risiko for glatte veje (det er faktisk en skreven regel). Når arbejdsdagen slutter, skal vejen gøres ren.

2. Giv naboerne besked, når du kører gylle

Mange landsbyer har en lokal Facebookside, hvor du kan lave et opslag om, at du planlægger at køre med gylle. Det er selvfølgelig altid lidt af en balancegang, fordi det kan skabe mange reaktioner, så et opslag på Facebook kræver, at du i forvejen har et godt forhold til dine naboer og landsbyens beboere.

Derimod er en seddel direkte i postkassen også en god og ikke mindst personlig måde at gøre sine naboer opmærksomme på, at nu køres der gylle. VKST har lavet en seddel, som du kan printe ud, udfylde og lægge i postkassen hos naboerne, så de ved, hvilke dage vasketøjet skal tages ind.

3. Kør uden om konfirmationerne

Og sidst men ikke mindst: forårsklassikeren er konfirmationsweekenderne, hvor mange holder fest. Oftest er det ikke lugten af gylle, der står øverst på ønskesedlen – så hold igen med gyllekørslen op til konfirmationsweekenderne.

Har du spørgsmål?

Gyllesæsonen er startet. Støder du på problemer, eller har du spørgsmål til håndtering af gylle enten nu eller senere i sæsonen, så kan du altid kontakte en planteavlskonsulent. De står klar til at hjælpe med spørgsmål og praktisk rådgivning.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)