Nu skal du udfylde erklæring ved brug af ikke-økologisk gødning

17. februar 2022

Fra d. 1. januar 2022 er der krav om, at du har en erklæring liggende på din bedrift, hvor du beskriver hvorfor det er nødvendigt for dig at bruge ikke-økologisk gødning på din bedrift. Læs her, hvor du finder erklæringen, og hvad du kan bruge som begrundelser.

Billede: Have/park-kompost er også en ikke-økologisk gødningskilde listet i bilag 2.

Baggrund

I økologiforordningen står der; at økologer som udgangspunkt skal bruge økologisk gødning og skal begrænse eksterne inputs mest muligt. Dette har Landbrugsstyrelsen valgt at sætte fokus på og derfor skærpet i den nye Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion, som udkom d. 1. januar 2022:

 1. Har du adgang til økologisk gødning på din bedrift, skal du først og fremmest anvende det.
 2. Ved at indgå samarbejdsaftaler med andre økologer, kan du afsætte økologisk gødning fra din bedrift til dem.
 3. Hvis du ikke kan opnå en tilstrækkelig gødskning gennem dit sædskifte og ved at bruge økologisk husdyrgødning, grøngødning mv., kan du undtagelsesvist supplere med de ikke-økologiske gødningstyper og jordforbedringsmidler, der er godkendt til anvendelse i økologisk produktion og som fremgår af bilag 2 (ikke-økologisk gødning, som ikke er nævnt i bilag 2, må du ikke bruge som økolog).

Dokumentationskrav ved brug af ikke-økologisk gødning

Bruger du ikke-økologisk gødning listet i bilag 2, skal du sørge for følgende:

 • Føre fortegnelse over anvendelse af ikke-økologisk gødning i din marklogbog.
 • Dokumentere dine planters behov for ikke-økologisk gødning. Du kan se afgrødernes kvælstofbehov i Gødningskvote- og Efterafgrødeberegningen, som sendes ind med Fællesskemaet hvert år.
 • Udfylde erklæring om, hvorfor det ikke er muligt at skaffe (nok) økologisk gødning. Den finder du her.

Begrundelser ved udfyldelse af erklæringen

På billedet ses et udsnit af erklæringen. Du skal udfylde erklæringen, hvis du modtager ikke-økologisk gødning og have den liggende på din bedrift:

 • Du skal udfylde felt A1, hvis du modtager ikke-økologisk gødning.
 • Du skal udfylde felt A2, hvis du modtager ikke-økologisk biogasgylle.
 • Du skal udfylde felt B1, hvis du både afsætter egen økologisk gødning og samtidig modtager ikke-økologisk gødning.
 • Du skal udfylde felt B2, hvis du afsætter din egen økologiske gødning til et biogasanlæg mod at modtage biogasgylle fra biogasanlægget, hvor en vis andel er ikke-økologisk.

Nedenstående forslag til begrundelser og rækkefølge af argumenter er baseret på Landbrugsstyrelsens udmeldinger. Vi mangler endnu at se den præcise praksis fra økologikontrollens side. Derfor kan det være at vi må præcisere og tilpasse argumenterne løbende, som vi får mere erfaring med udfyldelse af erklæringen.

Begrundelser under felt A1 og A2

Din begrundelse skal først og fremmest være baseret på planternes behov, som du skal forsøge at opfylde via:

 1. Sædskifte, eks:
  1. Du bruger grøngødning/efterafgrøder de steder, hvor det rent fagligt giver mening uden at sædskiftet bliver presset.
  2. Du har bælgsæd med i dit sædskifte i den andel, som det er fagligt forsvarligt uden at opformere sædskiftesygdomme.
 2. Brug af økologisk gødning, eks:
  1. Efter at have brugt de økologiske kilder, som er tilgængelige for dig, er gødningsbehovet for din afgrøder stadig ikke opfyldt. Her kan du tage udgangspunkt i de gødningsnormer for hver af dine afgrøder, som står i skemaet Gødningskvote- og Efterafgrødeberegning (indsendt sammen med dit fællesskema).

Du skal altså beskrive, hvad du har gjort for at opfylde dine planters næringsbehov via sædskifte, og at det ikke er muligt for dig at skaffe nok økologisk gødning. Herefter kan du komme med argumenter om:

 • Management, eks:
  • Marken ligger langt fra der, hvor den økologiske gylle er opbevaret. Lige ved siden af er der en ikke-økologisk husdyrproduktion, hvor du kan få ikke-økologisk gødning til marken. Det giver derfor praktisk bedre mening at bruge den ikke-økologiske gødning end at skulle køre den økologiske gødning meget langt.
  • Den økologiske gødning som du producerer (f.eks. dybstrøelse) kan af praktiske årsager ikke hensigtsmæssigt spredes ud på den pågældende afgrøde (f.eks. vinterhvede i foråret) uden at det går udover udnyttelsen og afgrøden. Du bliver derfor nødt til at importere ikke-økologisk gødning, som er mere hensigtsmæssig til formålet.
 • Beliggenhed/Tilgængelighed, eks:
  • Du ligger i et område, hvor der ikke er økologiske husdyrproducenter og du har derfor ikke mulighed for at få fat i økologisk gødning.
 • Økonomi, eks:
  • Det er muligt at købe økologiske gødningspiller, som din eneste mulighed for at få fat i økologisk gødning, men prisen er så høj, at det vil sætte din bedrifts økonomi i fare.
 • Klima og recirkulering, eks:
  • Du ønsker at bruge have/park-affald fra ikke-økologiske kilder. Du vil gerne bruge det, fordi det øger dit kulstofindhold i jorden, som er godt for klimaet, samtidig med at du recirkulerer næringsstoffer fra samfundet tilbage til din landbrugsjord.

Begrundelser under felt B1 og B2

Når du skifter din økologiske gødning ud med en ikke-økologisk gødning, skal du argumentere for hvorfor din importerede ikke-økologiske gødning er mere hensigtsmæssig for din bedrift. Eksempler på begrundelser er:

 • Hvis gødningen fra din bedrift indeholder forholdsmæssigt for meget fosfor, og du har brug for gødning, der indeholder forholdsmæssigt mere kvælstof.
 • Hvis du afleverer din egen gødning til et biogasanlæg, og du får afgasset biomasse tilbage, hvor næringsstofferne er nemmere at optage for dine planter (og risikoen for at tabe næringsstoffer til det omkringværende miljø er mindre).

Du er meget velkommen til at kontakte os i Økologisk VKST. Så hjælper vi gerne med udfyldelse af erklæringen.

 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)