Ny ansøgningsrunde til miljø- og klimateknologi: Kan du få tilskud?

7. oktober 2022

Landbrugsstyrelsen er nu klar med tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi. Ansøgningsrunden åbner den 18. oktober 2022 og er åben frem til 10. januar 2023.

Hos VKST er miljøkonsulent Piil Krogsgaard klar til at rådgive dig om dine muligheder for at søge tilskud fra puljen.

Samlet pulje på 244 mio. kroner

Den samlede pulje er på 244 mio. kroner, og der er afsat penge til fem sektorer: Gris, kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri.

Tilskudssatsen er på 40 procent af standardomkostningerne til teknologierne, så i disse ordninger skal der ikke indhentes tilbud.

Formålet med ordningen er at reducere ammoniakudledning, pesticidudledning, energiforbrug eller næringsstofforbruget. Desuden er ønsket med ordningen at fremme dyrevelfærden ved at give tilskud til at omstille til løsgående søer i farestaldene.

Minimumsbeløb på teknologier

Der skal søges tilskud til teknologier på minimum 300.000 kroner. Dog er minimumsbeløbet til høns og gartneri på 100.000 kr. Under farestaldsordningen er minimumsbeløbet 500.000 kroner.

Projektet må først begyndes, når der er søgt tilskud. Der gives kun tilskud til nyt udstyr, der købes af ansøger. Projektperioden er på to år, og den begynder den dag, ansøgningen sendes til Landbrugsstyrelsen.

Tilsagn om tilskud tildeles efter en prioriteringsscore. Så det er ikke ”først til mølle” princippet, der gælder.

Det kan du søge tilskud til

Landbrugsstyrelsen har lavet en liste over de teknologier, det er muligt at søge om tilskud til. Med på listen er blandt andet:

 • Gylleafkøling, luftrensning og gylleforsuring til grise
 • Teltoverdækning til både nye og eksisterende gyllebeholdere
 • Omstilling til løsgående søer i farestalde
 • Fasefordring efter mælkemængde og mælkens sammensætning
 • Sprøjtestyring med on/off tildeling
 • Sensorbaseret udstyr til sprøjte
 • Lugerobot
 • Kortlægning og monitering af ukrudt
 • Aftopper eller stængelknuser (kartofler)
 • Gødningsbånd hønsestalde
 • LED-Lys (fjerkræ)

Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at få tilskud fra ordningen, eller ønsker du hjælp til at ansøge om tilskud, så kontakt Piil Krogsgaard på telefon 4040 5523 eller på mail pkr@vkst.dk

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)