Ny ejendomsvurdering: nu kommer afgørelserne – det skal du overveje

2. juni 2023

I disse dage modtager de første ejere afgørelser fra Vurderingsstyrelsen som følge de af nye retningslinjer for ejendomsklassificeringerne, som blev sendt ud medio april.

Når du modtager afgørelsen i din e-boks, skal du som udgangspunkt tage stilling til to forhold: vil du klage over afgørelsen, og vil du bruge overgangsordningen?

Spørgsmålet om, hvordan du skal agere i forhold til afgørelsen, er meget individuelt og afhænger blandt andet af, hvilken ejendom du har, og hvad dine fremtidsplaner er. Derfor er der ingen generelle svar på, hvordan man skal forholde sig, men i denne artikel kan du læse lidt om, hvad du skal overveje i forhold til den videre proces.

Men du bør altid søge rådgivning, da alle sager, ejendomme og ejere har forskellige forhold, der skal tages højde for, inden man træffer beslutning om det videre forløb.

Mulighed for at klage over omkategoriseringen

Først og fremmest skal du tage stilling til, om du vil klage over afgørelsen om omkategorisering.

Samtidig med at du klager, skal du tage stilling til, om du vil bruge overgangsordningen. Du kan altså ikke klage, for derefter at vente med at tage stilling til, om du vil bruge overgangsordningen, til du får afgørelsen på klagen. Du skal gøre begge dele på én gang.

Hvis du vil klage, er der størst sandsynlighed for, at du får medhold, hvis der er kommet nye oplysninger i sagen. Selvom der ikke er nye oplysninger, kan du stadig klage, da sagen kan være behandlet og/eller vurderet forkert af Vurderingsstyrelsen.

Hvis du vil klage, kan du kontakte VKST’s juridiske afdeling, hvor Tine Lydolph Nielsen er klar til at hjælpe.

Det skal du overveje i forhold til overgangsordningen

Hvis du er i Virksomhedsordningen

Hvis du har sparet op i Virksomhedsordningen, er det vigtigt, at du søger rådgivning hos din økonomikonsulent, da der er mange individuelle forhold, der skal tages stilling til. Er du blevet omvurderet fra landbrug til beboelse, vil den erhvervsmæssige del af ejendommen ikke længere kunne ligge i virksomhedsordningen fra 1. marts 2021. Det kan betyde, at hele eller dele af dit opsparede overskud kommer ud til fuld og endelig beskatning for regnskabsåret 2021, inklusiv rentetillæg på restskatten.

Er du vurderet om fra landbrug til erhverv, eller den modsatte vej, har det i udgangspunktet ingen eller mindre betydning. Er du vurderet om fra beboelse til landbrug, anbefaler vi, at regnskabet rettes til, men det er dog uden store skattemæssige konsekvenser.

Fra landbrug til ejerbolig:

Hvis din ejendom er kategoriseret fra landbrug til ejerbolig, skal du starte med at overveje, hvornår du vil sælge ejendommen. Hvis du overvejer at sælge inden for 5 år, så er der meget, der taler for, at du ikke skal klage og heller ikke bruge overgangsordningen, da du i langt de fleste tilfælde vil kunne sælge skattefrit.

Hvis du derimod vil blive boende længere end fem år, så vil det typisk være aktuelt at klage og samtidig søge om at komme ind i overgangsordningen. Fordelen ved at bruge overgangsordningen er, at ejendommen forbliver landbrug i den tid, du bor der, og dermed får du den lave ejendomsskat, der er på landbrug frem til salgstidspunktet eller til tidspunktet for ny kategorisering. Men vælger du overgangsordningen, skal du også betale ejendomsavance, når du sælger.

Fra landbrug til erhverv:

Hvis din ejendom er kategoriseret fra landbrug til erhverv – hvilket overraskende mange er, så har du ikke mulighed for at bruge overgangsordningen, men du kan klage over kategoriseringen, hvis der er omstændigheder, der taler for det.

Mere end én ejendom

Hvis du har mere end én ejendom, bør du få regnet ejendomsavance på begge ejendomme inden du tager stilling til, om du vil bruge overgangsordningen eller ej, da det kan have konsekvenser for, om du kan bruge værditabet skattemæssigt. Under alle omstændigheder bør du drøfte situationen med en rådgiver, da der er mange udfaldsrum, der helt afhænger af din situation.

Hvis du har to eller flere ejendomme, bør du også overveje at klage, for det er kun i meget få tilfælde, at ejendomme, der samdriftes, bliver omkategoriseret – hvis du ellers har gjort indsigelse.

Hvis du vil benytte Virksomhedsordningen eller have beregnet ejendomsavancen, er du velkommen til at kontakte skatteafdelingen på hotline-nummeret 5786 5080.

Eksempler på de skattemæssige konsekvenser

Da det alene er omkategoriseringerne, der er kommet afgørelser på, så kender vi ikke den faktiske vurdering endnu – og det er selvsagt den, der har betydning for, hvor meget du skal betale i skat, hvis din ejendom er omkategoriseret.

Vurderingsstyrelsen har lavet nogle eksempler, som giver et meget godt indblik i, hvad de skattemæssige konsekvenser kan være. Du kan læse eksemplerne her, scroll ned på siden, så står de markeret i en grå tabel.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.