skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Ny Rådighedsperiode Fra 2023

Ny rådighedsperiode fra 2023

Med den kommende landbrugsreform, som træder i kraft fra januar 2023, ændres rådighedsperioden fra 1. september til 1. januar og et år frem. Det betyder hvis du omlægger et nyt areal til økologi senest 1. januar 2023, kan du i 2023 opnå økologisk arealtilskud. Arealer som ikke har været økologiske de sidste 5 år, kan opnå omlægningstillæg i 2 år.  En forudsætning for at modtage omlægningstillægget vil blive, at arealet drives økologisk i 5 år, da der ellers kan komme et tilbagebetalingskrav.

Et ØA-tilsagn bliver fremover et 1-årigt tilsagn, da det bliver en af de såkaldte bio-ordninger. Det betyder reelt at begrebet ”tilsagn” ophører. Hvis du har et gammelt tilsagn, kan du naturligvis ikke søge denne bio-ordning også. Den nye bioordning Økologisk Arealstøtte skal søges hvert år i fællesskemaet sammen med grundbetalings-støtten.

Dette er de hhv. nye og gamle satser i økologien:

Allerede eksisterende tilsagn fortsætter til udløb og må forblive sådan indtil da (altså man kan ikke hoppe af sit tilsagn for at søge den nye ordning i stedet).

Dyrkningsmæssigt er det stadigvæk en fordel at omlægge nye arealer efter 1. august. Og husk at forpagtningsaftalerne altid skal have slutdato 31.12., så du har rådighed over arealet hele kalenderåret.

Har du spørgsmål, så kontakt en af vores økologikonsulenter

Skrevet af Martin Hansen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV