skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Ny Tilskudsrunde Til Landdistriktsmidlerne 2021 Til økologer åbner Snart

Ny tilskudsrunde til landdistriktsmidlerne 2021 til økologer åbner snart

For at øge den økologiske produktivitet, har Landbrugsstyrelsen afsat 40 mio. kr., hvor ansøgere kan få 40% i tilskud af standardomkostningen for den specifikke investering.

Ansøgningsrunden åbner d. 29. april, hvor du kan søge frem til d. 4. juni 2021.03.25.

Der kan gives tilskud på 40% inden for følgende indsatsområder

Formålet med tilskuddet er at øge den økologiske produktivitet i form af fx mindre arbejdstid, øget udbytte eller forbedre udnyttelse af ressourcer. De 40 mio. kr. er på forhånd fordelt mellem de forskellige produktionsgrene og er fordelt således:

 • Svin 8 mio. kr.
 • Kvæg 8 mio. kr.
 • Frugt, bær og grønt 3 mio. kr.
 • Planteavl 12 mio. kr.
 • Æg og fjerkræ 8 mio. kr.
 • Får og geder 1 mio. kr.

Du får mulighed for at søge til rigtig mange forskellige investeringer i din produktion i den kommende runde. Bekendtgørelsen er pt. I høring, så der kan efter høringsfasen forekomme ændringer i de foreslåede teknologier, der kan søges støtte til, men der vil næppe være de store udsving.

Krav for tilskud:

 • Ansøger skal være autoriseret økolog eller der skal være søgt autorisation senest 3 uger før, der søges tilskud.
 • Det er kun ansøgere med CVR-nummer med et arbejdskraftbehov på min. 830 arbejdstimer, der kan søge. Projektperioden er som udgangspunkt på 1 år.
 • Der må ikke investeres/tegnes kontrakt, før der er søgt tilskud
 • Tilskuddet kan først søges udbetalt, når investeringen er foretaget og installeret/befinder sig på ejendommen

Eksempler på teknologier, der kan søges tilskud til:

 • Svin: udstyr til indhegning, farehytter
 • Kvæg: Kameraovervågning af husdyr i stald, robotudmugning
 • Frugt, bær og grønt: Markiser til beskyttelse med regn i en hektar enkeltrækker, selvkørende lugerobot til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Planteavl: Radrenser til ukrudtsbekæmpelse, Strigle eller harve til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Æg og fjerkræ: Rovdyrsikret hegn til hønsestalde og kyllingestalde, afskalningsanlæg til kyllingestalde
 • Får og geder: mobil foderhæk, bugseret eller bagmonteret strømaskine

Det er kun de teknologier, som specifikt bliver beskrevet på teknologilisten i den kommende bekendtgørelse, som udløser tilskud. Du kan kontakte din økologikonsulent i VKST eller anden faglig konsulent i en af VKST’s andre afdelinger, hvis du ønsker at vide mere om, hvilke teknologier du kan søge tilskud til. Du kan også læse mere om emnet fra vores økologiafdeling her.

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af ansøgning, skal du kontakte miljøkonsulent Piil Krogsgaard fra VKST, da det er hende, der kender til kravene for at søge, og som er ajourført med ordningerne. VKST orienterer her i vores nyheder igen, når ansøgningsrunden starter.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV