Nye brugbare resultater fra demo med væselhale

11. maj 2021

En ny demo med væselhale i VKST forsøgsmarker i Holeby har vist interessante resultater på det næsten ubekæmpelige ukrudt. Efterårsindsatsen er stadig den vigtigste.

Væselhale er et stigende problem, ikke mindst for frøavlere. Væselhale spreder sig med stor hast i hele Danmark og er hidtil umulig at bekæmpe med kemiske midler alene og er derfor på vej til at blive den største udfordring, vi har med ukrudt i planteavlsproduktion.

I VKST har vi derfor sidste år i samarbejde med kemifirmaerne Corteva, Bayer, Adama og Syngenta anlagt en demo, der skal belyse mulighederne for kemisk bekæmpelse. Demoen, der er anlagt på VKST Field Trials forsøgsmarker på Raahavegård i Holeby, er anlagt som et skakbræt med efterårsløsninger den ene vej, og forårsløsninger den anden vej.

Der er sået og drysset væselhalefrø ud i demoen for at få fremspiring fra varierende dybde. Der er ikke sået en afgrøde på arealet, så løsningernes effekt på væselhale kan vurderes direkte på biomassen (parcellens plantedække).

Faktaboks: Kort om væselhale:

 • 1-årig overvintrende græs, der kræver kuldepåvirkning for at sætte frø
 • Kan forårsfremspire, men sætter ikke frø samme år
 • Lav frøholdbarhed i jorden, derfor reducerer pløjning arten kraftigt
 • Stort problem i frøavl, specielt svingler, men større bestande kan også udkonkurrere hvede

Resultater af efterårsbehandlinger

Mateno Duo og Boxer giver næsten fuld bekæmpelse

Ser vi på tidlige behandlinger udført på væselhalens stadie 11, dvs. 1 blad fremme, har kombinationer med Mateno Duo og Boxer klaret sig langt bedre end ren Boxer og DFF. Det har ikke været en fordel at tilsætte flydende gødning i tidlige efterårssprøjtninger, ligesom tilsætning af DFF heller ikke har løftet væselhaleeffekten.

2 l Boxer + 0,7 l Mateno Duo har givet næsten fuld bekæmpelse. Denne løsning koster imidlertid ca. 630 kr. i listepris. Resultatet er interessant i resistensmæssig henseende, fordi der ikke anvendes minimidler. Det vil altså sige, at man har en resistensbrydende løsning i hvede med et effektniveau, som vi kender fra Kerb i vinterraps.

Effektive minimidler eller opfølgende forårsbekæmpelse?

0,75 Atlantis OD på væselhalens 2-bladsstadie giver generelt god effekt, uanset hvad der er gjort i stadie 11. Der er meget få overlevende væselhaler til foråret. Det har hidtil været eneste reelle efterårsløsning, og med en listepris på 240 kr. er den jo tillokkende. Men minimidler er meget sårbare for resistens, og de enkelte overlevende væselhaler, kan kun bekæmpes med Broadway, Rexade og Tombo i foråret, som er ALS-hæmmere, ligesom Atlantis.

Efterårsløsningen med 0,5 Mateno Duo plus 0,75 Boxer koster ca. 230 kr. pr. ha, men efterlader en del overlevende væselhale. Denne løsning eller tilsvarende er udbredt i praksis, og kombineret med en forårsopfølgning opnås der pæne resultater.

Resultater af forårsbehandlinger

Ingen effekt uden efterårsbekæmpelse

Forsøget med forårsbehandlinger viser tydeligt, at væselhale ikke kan bekæmpes tilfredsstillende, hvis der ikke gøres en indsats i efteråret. Forårsbekæmpelsen skal derfor indledes, så snart der er vækst i græsset, og effekten falder markant ved sene behandlinger.

Løft effekten ved tilsætning af ca. 10 kg N i flydende gødning

Tilsætning af 10 kg N i flydende gødning til Rexxade + Atlantis har løftet effekten mærkbart, og hos VKST vurderer vi en ca. 30% effektforøgelse, hvor forventningen og erfaringen nok mere er 5-10%.

Cossack i fuld dosis i foråret giver en anelse ringere effekt på væselhale end Atlantis i fuld dosering, begge løsninger koster ca. 340 kr. pr. ha.

Kombinationen af 50 g Rexxade + 0,5 Atlantis koster ca. 400 kr. pr. ha, og vil samtidig give fuld effekt på bredbladet ukrudt inklusiv storkenæb og hundepersille. Græseffekten kan sidestilles med 175 g Broadway + 0,5 Atlantis, til en listepris på ca. 360 kr.

Faktaboks: IPM-tiltag mod væselhale:

 • Vårsæd
 • Pløjning
 • Sen såning af vintersæd
 • Konkurrencestærke sorter

Konklusion af demo med Væselhale

Konklusionen af de forskellige resultater fra demoen med Væselhale er derfor:

 • Bekæmpelse af væselhale indledes om efteråret med Mateno Duo + Boxer
 • Forårsopfølgning udføres, så snart der er vækst i græsset, med Broadway/Rexxade + Atlantis eller ren Atlantis
 • Effekten løftes ved tilsætning af ca. 10 kg N i flydende gødning
 • Kemi er kun en del af løsningen – husk de andre IPM-værktøjer

Du er velkommen til selv at tage forbi forsøgsmarkerne på Raahavegård i Holeby og se demoen med væselhale. Der er sat skilte op med nødvendig information.

VKST afholder også i samarbejde med DLG og Danish Agro to markvandringer i forsøgsmarkerne henholdsvis d. 09-06 og d. 21-06, hvor også demoen med væselhale vil blive gennemgået. Du kan læse mere om markvandringerne og tilmelde dig på vkst.dk/kalender.

Faktaboks: Anvendt kemi i demo:

 • Høj resistensrisiko: Minimidler/ALS-hæmmere: Atlantis, Cossack, Broadway, Rexxade (dog hormon på bredbladet)
 • Lav resistensrisiko: Thiocarbamater: Boxer
 • Lav resistensrisiko: Diphenylether: Mateno Duo (samt Pyridincarboxamider, men den del har ikke effekt på væselhale)

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.