Nye efterafgrødeblandinger – slå tre fluer med ét smæk

17. februar 2022

Sidste år blev det muligt at anvende op til 25% bælgplanter i efterafgrødeblandinger som alternativ til pligtige efterafgrøder. Her har vi samlet tilgængelige frøblandinger for 2022.

Forudsætningerne for at bruge bælgplanter i efterafgrødeblandinger er at anvende færdige frøblandinger samt først at nedmulde/ pløje arealet tidligst 1. februar. Derudover vil der være et træk i kvælstofkvoten på 50 kg N/ha i en pligtig efterafgrøde, der indeholder bælgplanter. Du skal derfor overveje, om det er bedre at bruge dine pligtige efterafgrøder uden bælgplanter de steder, hvor der er kvælstof tilbage i jorden. På den måde kan du etablere frivillige kvælstoffikserende efterafgrøder, hvor du har brug for kvælstoffet og slippe for det ekstra kvotetræk.

De tilgængelige efterafgrødeblandinger med bælgplanter for 2022 er listet i Tabel 1. Udover at opfylde krav til efterafgrøder, er det muligt også at tilgodese de nye sædskiftekrav for økologer. Fra 2022 skal der nemlig i et økologisk sædskifte indgå 20% bælgafgrøder på hele omdriftsarealet og 50% kulstoflagrende afgrøder på det samlede produktionsareal. Den enkelte afgrøde kan i begge tilfælde indgå som hoved-, mellem- eller efterafgrøde. Det vil fx sige, at en frøblanding med maks 25% bælgplanter (hvoraf minimum 15% af disse tilhører småfrøede arter som kløver eller vikke) og 75% rajgræs opfylder kravene for pligtige efterafgrøder, bælgplanter og kulstoflagrende planter i sædskiftet på samme tid. Undersåning af kløvergræs og rajgræs er derfor et effektivt redskab i økologiske sædskifter, men der er naturligvis flere måder at opfylde kravene på.  Du kan læse videre om undersåning i denne artikel fra et tidligere nyhedsbrev: ”Få succes med efterafgrøder: Underså dem”.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.