Nye regler for afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologiske arealer

10. februar 2022

Tidligere har ikke-økologiske husdyr måtte afgræsse økologiske arealer 180 dage årligt. Den regel er nu ændret og tiden de må være på de økologiske arealer, afhænger nu af hvad der optimalt for den specifikke race eller art der er tale om. Dog må de ikke-økologiske dyr ikke benytte det økologiske areal hele året. Gødningen fra dyrene er fortsat ikke-økologisk og skal indberettes i økologens gødningsregnskab, som ikke-økologisk. Der skelnes imellem produktionsdyr og selskabsdyr, samt husdyrhold til eget brug, der er derfor også forskellige krav til dokumentationen for de forskellige grupper.

Regler for ikke-øko produktionsdyr på økologiske arealer:

Når der er tale om produktionsdyr skal ejeren af dyrene, have et gældende tilsagn til et af følgende tilskudsordninger:
– Målrettet kvælstofregulering
– Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (herunder ældre tilsagnstyper).
– Skov til biodiversitetsformål
– Tilskud til pleje af græs- og naturarealer
– Biomasseslæt på kulstofrige jorder

Der ligger på landbrugsstyrelsens hjemmeside en blanket til udfyldelse af ovenstående krav.
Derudover skal der foreligge blanketten ”Dokumentation ved afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologisk bedrift”. Find begge blanketter via følgende link: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5981

Regler for ikke-øko selskabsdyr eller husdyrhold til eget brug på økologiske arealer (F.eks. heste):

Når der er tale om husdyrhold til eget brug eller selskabsdyr er der ingen krav til ejeren i forhold til tilsagn eller lign. Dyrene skal opgives i økologens Fællesskema som husdyr til eget brug eller selskabsdyr.

Fodring af ikke-økologiske dyr på økologiske arealer

Hvis de ikke-økologiske husdyr fodres med tilskudsfoder på dine økologiske arealer, skal foderet være økologisk.

Har du ikke-økologiske dyr på din økologiske bedrift og selv har øko-husdyr skal du være opmærksom på følgende:

– Ikke-økologiske dyr må ikke afgræsse sammen med økologiske dyr.
– Dyrene skal afgræsse marker, hvor der ikke er risiko for sammenblanding af de økologiske og ikke-økologiske dyr eller deres afkom, dvs. at foldene skal være adskilt.
– Du skal altid kunne identificere alle ikke-økologiske dyr ved teknikker, der er afpasset den enkelte dyreart –  Du skal dokumentere arten og antallet af ikke-økologiske dyr, der er eller har været på bedriften med angivelse af indgangs- og afgangsdato for dyrene.

Har du spørgsmål kontakt venligst VKST Økologi tlf.: 70279000

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.