OBS: Nye regler for halmopbevaring i det fri

14. august 2020

Den 1. juli 2020 er der trådt nye regler i kraft, som har betydning for opbevaring af halm mm. Reglerne består af en ny samlet bekendtgørelse om opbevaring af brændbare faste stoffer deriblandt halm og hø i det fri. Reglerne gælder for halmstakke fra 1.000 m3 , det svarer til cirka 250 bigballer eller 360 midiballer.

  • Reglerne for oplagring af halm i det fri træder i kraft ved 1.000 m3 – ca. 250 bigballer
  • Hvis en halmstak overstiger 1.000 m3 , skal der søges tilladelse hos kommunen.
  • Halmstakke over 1.000 m3 skal placeres, så der er mindst 100 m til omgivelserne, herunder naboskel samt veje.
  • Halmstakke må maximalt være 5.000 m3 (1.250 bigballer eller 1.800 midiballer), og skal placeres med indbyrdes afstand på 100 m.

Nye regler

Hvert år forekommer der en række brande i halmstakke både i det fri og i bygninger. En særlig risiko ved opbevaring af halm og hø er, at brande heri kan udvikle sig hurtigt og spredes over store afstande som følge af bl.a. flyveild. Derfor har beredskabsstyrelsen skærpet reglerne for halm opbevaret i stakke.

De nye regler skærper reglerne for halmstakke større end 1000 m3 , dvs. tidligere regler for halmstakke mellem 10 m3 og 1.000 m3 ikke længere er i kraft, det er derfor muligt at opbevare mindre halmstakke på en mere overkommelig måde.

Ansøgning hos de kommunale myndigheder

Hvis en halmstak overstiger 1.000 m3 ,skal der søges tilladelse hos kommunen. Der kan søges om flere oplagspladser i samme ansøgning. Ansøgningen skal indeholde størrelse på det samlede mængde halm i m3 og størrelsen af de enkelte stakke samt deres indbyrdes placering.

Er der tale om stakke, med risiko for selvantændelse, skal der redegøres for, hvordan man vil undgå dette. Afstandsforholdene på grunden skal beskrives. Det drejer sig om afstanden fra halmoplaget til naboskel, vej, sti og letantændelig vegetation som f.eks nåleskov.

Afstandskrav

For at sikre en forsvarlig opbevaring af halmstakke over 1.000 m3 , skal de placeres så der er mindst 100 m til omgivelserne, herunder naboskel samt veje.

Naboaftaler

Det er dog muligt at anbringe en halmstak større end 1.000 m3 tættere end 100 m på naboskel, vej og sti. Det er dog under forudsætning af, at der kan indgås en aftale med naboen.

  • Langvarig aftale: Ved opbevaring af halmstakke over 1.000 m3 i en længere periode end en enkelt høst sæson vil det være nødvendigt, at parterne tinglyser aftalen på den ejendom, som reserverer noget af sin grund for at kunne opfylde den nødvendige afstand.
  • Kortvarig aftale – for halmstakke af kortvarig karakter som f.eks en enkelt høstsæson, vil det i de fleste tilfælde ikke være nødvendigt, at aftalen mellem parterne tinglyses.

Dispensation

Ved behov for en dispensation fra reglerne er det alene Beredskabsstyrelsen, der kan meddele dispensation til kommunen. Du skal derfor sende din ansøgning om dispensation direkte til Beredskabsstyrelsen.

Illustration: Beredskabsstyrelsen

Figuren viser et halmoplag på 4.000 m3 , som placeres i en afstand af 100 m til naboskel. Idet vejen, som halmoplaget ønskes placeret i nærheden af, er en lille, mindre befærdet vej, og at halmen kun skal lagres i en enkelt høstsæson, kan halmen placeres mindre end 100 m fra vejen. Dog er der mindst 100 m til nærmeste bygning.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)