Nye regler for udbringning af fast husdyrgødning

3. februar 2022

1. november 2021 blev reglerne, for hvornår fast husdyrgødning må udbringes, ændret. Det betyder, at der nu er indført en lukkeperiode i efteråret, og det derfor ikke længe er muligt at udbringe og nedpløje fast husdyrgødning forud for etablering af vintersæd. Det vil stadig være muligt at nedpløjet fast husdyrgødning inden såning af vinterraps samt slæt-afgræsningsgræs der etableres efter høst og inden 1. september.

Perioden for at udbringe fast husdyrgødning forud for etablering af vårsæd er derimod gjort længere. Det betyder, at det nu er muligt at udbringe fast husdyrgødning forud for vårsæd i en længere periode, se tabel 1. Længden af lukkeperioden afhænger af jordtypen på den enkelte mark. Det betyder, at der på lerjord må tilføres organisk gødning i vinterperioden. På sandjord (JB 1-4) må tilførslen først ske fra 1. februar. Tidspunkterne for, hvornår det er tilladt kan ses i tabel 1.


De nye regler betyder, at du ikke længere må tilføre organiske gødninger til de vinterafgrøder, du etablerer efter 1. september. Afgrøden må dog tilføres fast organisk gødning i løbet af vinterperioden, såfremt der er et etableret plantedække. Hvornår afhænger af jordtypen, og med de samme perioder som forud for etablering af vårsæd. At udsprede fast organisk gødning i en etableret afgrøde kan ikke anbefales.

Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger inden for 20 m fra kategori 1-natur samt lobeliesøer og højmoser omfattet af kategori 2-natur.

Yderligere oplysninger kontakt planteavlskonsulent Gitte Rasmussen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)