Nye sædskiftekrav: Blandsæd kræver fuld udsædsmængde af bælgsæd

3. februar 2022

Blandsæd er mere dyrkningssikker end bælgsæd i renbestand. Hestebønner og ærter er tørkefølsomme og robustheden øges ved at dyrke sammen med korn. Lupiner er meget åbne i deres vækst og har tendens til tvemodenhed. Ved at dyrke lupin sammen med korn øges konkurrenceevnen og afmodningen forbedres.

Nye regler for økologiske sædskifter, skærper kravene til andelen af bælgsæd, hvis blandsæds-afgrøden skal tælle som en kvælstoffikserende afgrøde:

  • Mindst 50 % af frøene i blandingen skal være bælgsæd

De nye krav med fokus på planteantallet betyder i praksis at bælgsæden skal udsås i fuld udsædsmængde, mens kornet kun udgør en lille andel af afgrøden. Det giver i sagens natur en stor andel bælgsæd i blandingen, men gør også afgrøden mere sårbar overfor tørke og højt ukrudtstryk. Hvis du vil reducere bælgsædsandelen, skal korn-andelen også reduceres, og det giver risiko for en tynd afgrøde, der yder dårlig konkurrence mod ukrudt.

Regneeksempler på udsædsmængder i byg/ært og vårhvede/lupin

Vær opmærksom på at nedenstående udregninger er eksempler og at især TKV (tusindkornsvægt = g/1000 frø) i bælgsæd er meget varierende. Du bør derfor få oplyst TKV på det parti såsæd, du bestiller og lave en udregning på udsædsmængderne, så du er sikker på at overholde sædskiftekravene.

Byg/ært

Forudsætninger:

TKV Byg: 47

TKV Ært: 250

Markspireprocent 85 %

For at blandsæd af byg/ært kan leve op til sædskiftekravene, må der maks. være 75 planter byg/m2, når der er 75 planter ærter/m2. Vi anbefaler fuld udsædsmængde for ært, for at sikre en konkurrencestærk afgrøde.

Det giver en udsædsmængde på 221 kg/ha ærter og 41 kg/ha byg med ovenstående forudsætninger.

Vårhvede/lupin (smalbladet, forgrenet lupin-sort)

Forudsætninger:

TKV vårhvede: 55

TKV lupin: 140

Markspireprocent 85 %

For at blandsæd af vårhvede/lupin kan leve op til sædskiftekravene, må der maks. være 80 planter vårhvede/m2, når der er 80 planter lupin/m2. Vi anbefaler fuld udsædsmængde for lupin, for at sikre en konkurrencestærk afgrøde.

Det giver en udsædsmængde på 132 kg/ha lupin og 52 kg/ha vårhvede med ovenstående forudsætninger.

Typiske blandinger

De to sammensætninger, vi kender bedst, er:

  • Byg/ært
  • Vårhvede/lupin

Andre arter kan dyrkes sammen, men det er vigtigt at afstemme arternes høsttidspunkt og indbyrdes konkurrenceevne. Det kan være en udfordring at afsætte andre blandinger til grovvare- og handelsselskaber, og vi anbefaler derfor at du får lavet en aftale om afsætning på forhånd inden du dyrker andre blandinger end de to nævnte. Det kan være en fordel, hvis der er tale om større partier >100 ton.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)