skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Baltic Pipe: En Faglig, Juridisk Og Politisk Indsats

Baltic Pipe: En faglig, juridisk og politisk indsats

Baltic Pipe vil komme til at påvirke mange hundrede landmænd – både når ledningen er lagt ned og efterfølgende. Derfor arbejder vi både politisk, fagligt og juridisk for at sikre medlemmerne så gode vilkår som muligt.

Dialog med Energinet om vilkårene

Der er ingen Landsaftale på gasområdet, og derfor har de berørte lodsejere ingen retningslinjer at læne sig op ad i dialogen med Energinet. Derfor er vi i dialog med Energinet med det formål at lave en rammeaftale med minimumskrav, som lodsejerne kan bruge som guide i deres egen dialog med Energinet. Hvis det lykkedes os at lave en rammeaftale med Energinet er den ikke bindende for lodsejerne, men alene et udtryk for det, vi som minimum kan opnå enighed med Energinet om.

De juridiske og faglige spørgsmål er i højsædet, når vi taler med Energinet og fx er ledningsdybde, vilkår omkring genetablering af dræn og mange andre konkrete forhold en del af den dialog vi har med Energinet.

Politisk pres på ministeren

På den politiske bane er der en tæt dialog med Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, som vi har holdt 2 møder med.

Der er ingen tvivl om, at møderne med ministeren har været med til at bane vejen for, at vi nu har en dialog med Energinet om vilkårene for lodsejerne. Ikke mindst har møderne bidraget til, at øge ministerens opmærksomhed på området – og det er klart for ham, at der er 12 foreninger og mange hundrede lodsejere, der stiller meget kritiske spørgsmål til projektet.

Er kravene til almenvellet opfyldt?

Der er mange, der har stillet spørgsmålstegn ved, om Baltic Pipe virkelig kommer almenvellet i Danmark til gavn – og om man dermed kan gennemtvinge projektet via ekspropriation. For projektet er først og fremmest i Polens interesse, da gasledningen skal sikre Polen en stabil gasforsyning uden om Rusland.

På vores møder med Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har netop almenvellet været et tema, der er blev berørt. For hvad får landmændene og danskerne ud af at lægge jord til Baltic Pipe?

Når vi spørger ministeren, er det et spørgsmål om storpolitik og Polens forsyningssikkerhed. I tilgift får danskerne en mindre lettelse på el-tariffen på 125 kr. pr husstand. Om de argumenter er tungtvejende nok til at kunne ekspropriere vil vi fortsat stille spørgsmålstegn ved.

Det er ikke kun i landbruget, der bliver stillet spørgsmålstegn ved vilkårene for ledningen, også nyhedsmagasinet Ingeniøren har i en meget kritisk artikel stillet spørgsmålstegn ved hele projektet. Du kan læse Ingeniørens artikel her.

Af Ane Popp-Kristensen, afdelingsleder

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV