skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
BNBO-aftale: Forsigtighedsprincippet Vandt Over Fagligheden

BNBO-aftale: forsigtighedsprincippet vandt over fagligheden

I dag er der indgået en bred politisk aftale om BoringsNæreBeskyttelseOmråder (BNBO) – og det er en aftale, der er højaktuel for mange sjællandske landmænd, da store arealer på Sjælland er udpeget til BNBO.

Det er forsigtighedsprincippet, der er i højsæde i den BNBO-aftale, der netop er præsenteret i dag og som et meget bredt flertal af partierne bakker op om. Landboforeningen Gefion finder det positivt, at aftalen trods alt slår fast, at landmænd skal have fuld og hel erstatning for restriktioner i de boringsnære beskyttelsesområder. Alligevel er landboforeningens formand stærkt bekymret på vegne af sine medlemmer:

– Vi har tidligere dokumenteret, hvordan flere kommuner har brugt en anden beregningsfaktor end den, Miljøstyrelsen anbefaler, og derfor er der udpeget urimeligt store arealer med BNBO på Sjælland. Vi må kræve, at man som minimum bruger sammen beregningsfaktor over hele landet, siger Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion.

Det vil ifølge Gefions formand blive helt afgørende, hvor ordningen udmønter sig i praksis. Han glæder sig over, at ordningen er frivillig, men stiller sig tvivlende over for, om det bliver en ligeværdig forhandling når det kommer til stykket.

-Det her er et dybt indgreb i ejendomsretten, og det er helt afgørende, at der kommer fuld og hel erstatning for de værdimæssige tab, der kommer som følge af et forbud mod brug af sprøjtemidler, siger Torben Hansen.

I det hele taget vil foreningen følge sagen tæt på vegne af medlemmerne, og kampen for at afskaffe pesticidafgiften vil Landboforeningen Gefion fortsat kæmpe for, som en del af det videre arbejde

Kæmper for fagligheden

Grundvandet er i dag meget velbeskyttet af blandt andet en af verdens mest restriktive godkendelsesordninger, beskyttelseszoner og veluddannede sprøjteførere. Desuden er de nye teknologiske løsninger også med til at sikre grundvandet yderligere. Derfor ærgrer det Torben Hansen, at fagligheden er sat helt ude af spillet:

-Vi kæmper for at få fagligheden ind i alle de tiltag, der er i forhold til grundvandsbeskyttelse og især i vores område, hvor mange landmænd bliver hårdt ramt blandt andet på grund af de urimelige beregningsmetoder, som nogle kommuner har brugt til at beregne arealerne, siger formanden for Gefion.

 Alle verserende sager bør sættes i bero

De kommuner, der arbejder med indsatsplanlægning, BNBO og andre former for initiativer til drikkevandsbeskyttelse bør sætte arbejdet helt i bero, indtil man får det fulde overblik over aftalen og hvordan den konkret kommer til at udmønte sig.

Yderligere oplysninger hos Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion, tlf. 4027 6704.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV