skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Gefion går i rette med ministers svar til Miljø- og Fødevareudvalget

Det var et ufuldstændigt svar fra Miljø- og Fødevareministeren, der gav anledning til, at Landboforeningen Gefion den 27. marts besøgte både Carsten Bach (LA) og Erling Bonnesen (V) for at nuancere svaret til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Forløbet startede med Gefions foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en af de allerførste dage af 2019. Foretrædet handlede om spildevands betydning for målopfyldelse i vandplanerne. Det gav anledning til, at udvalget stillede spørgsmål til ministeren, men de svar udvalget fik, var efter Gefions opfattelse så ufuldstændige, at foreningen nu har holdt selvstændige møder med medlemmer af udvalget for at nuancere ministerens udtalelser.

Goddag-mand-økseskaft-svar fra Miljø- og Fødevareministeren

På foretrædet i januar kunne Gefion dokumentere, at mange kommuner på Sjælland slet ikke indberetter overløb til PULS-databasen og dermed til Miljøstyrelsen. Samtidig kunne Gefion via agtindsigt vise, at det ikke har nogle konsekvenser, hvis en kommune overtræder sin udledningstilladelse.

Efter Gefions foretræde spurgte udvalget ministeren, om der er styr på overløb fra rensningsanlæg samt overløbenes betydning for målsætningerne i vandplanerne. Svaret var blot, at man har overblik over omfanget af overløb og deres betydning for vandkvaliteten, fordi kommunerne indberetter overløb til styrelsen via PULS-databasen.

Jens Henrik Madsen, bestyrelsesmedlem i Gefion, Carsten Bach, der er miljøordfører for Liberal Alliance samt næstformand Poul Henrik Prahl fra Gefion samt foreningens erhvervspolitiske konsulent Erik Hansen Blegmand.

-Vores agtindsigt viser netop, at der IKKE er styr på indberetningerne om overløb. Der er kommuner, der ikke har indberettet siden kommunalreformen i 2007, og nogen indberetter overskridelser på 600 pct. uden at det har konsekvenser. Så når styrelsen siger, at vi har overblik over overløb og spildevandsforureningen fordi kommunerne bør indberette til PULS, så er det meget langt fra virkeligheden, siger Poul Henrik Prahl, der er næstformand i Gefion.

Svaret til udvalget fik Gefion til at tage dialog med medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget for at nuancere ministerens svar og for at præcisere, hvad agtindsigten viser: At der langt fra er styr på overløb fra rensningsanlæg.

-Vi opfordrede både Carsten Bach og Erling Bonnesen til at bruge den viden vi har givet dem i forbindelse med den 3. planperiode i vandplanerne, fortæller Poul Henrik Prahl.

Den 3. april har Gefion møde med Lise Bech fra Dansk Folkeparti.

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen, Jens Henrik Madsen, bestyrelsesmedlem i Gefion og foreningens næstformand Poul Henrik Prahl.

Derfor har spildevand så stor betydning for målopfyldelse i vandplanerne

Landboforeningen Gefion satte sidste år fokus på spildevandsbetydning for målopfyldelse i vandplanerne ved blandt andet at tage vandprøver fra et vandløb, hvor der ledes renset spildevand ud i. Prøverne viste med al tydelighed, at selv renset spildevand forurener vandløbene i en sådan grad, at man ikke kan nå målsætningerne.

Samtidig har Gefion fået agtindsigt i PULS databasen, som viser kommunernes indberetninger af overløb fra rensningsanlæg. Agtindsigten viser meget store overskridelser af udledningstilladelser, manglende indberetninger og en styrelsen, hvis eneste svar på overtrædelserne er henstillinger.

Med andre ord så er alle tiltag med genslyngning, gydegrus og lignende fuldstændigt nyttesløse, så længe der ikke er styr på vandkvalitetens i vandløbene – og dermed på rensning af spildevand.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV