skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Nyt Fra Økologisk VKST: Corona-update

Nyt fra Økologisk VKST: Corona-update

Selv om det meste af verden er lukket ned er der fuld gang i forårsarbejdet i marken. Nogle af de der har lettere jord med god afvanding og struktur er tæt på færdige med såarbejdet, mens de der har mere stiv og våd jord klapper hesten eller kører fast hele tiden.

Vi vil gerne her fra Økologisk VKST komme med en Update på rådgivning samt de økologiske regler.

  • Daglig kontakt. Alle økologikonsulenterne arbejder pt. hjemmefra, men er fuldt tilgængelige via telefon, mail og evt. aftalte online møder.
  • Markbesøg. Vi kommer gerne ud på markbesøg, hvis vi kan køre rundt i hver sin bil og holde behørig afstand når vi snakker sammen udenfor.
  • ERFA-grupper. Planteavlserfagrupperne starter op i uge 17, som er anden uge efter påske. Jordfrugtbarhedsgruppen starter op 2. maj. Grupperne kan mødes i marken op til ti pers. i alt med behørig afstand, onlinemøder og evt. via egen facebookgruppe.
  • Arrangementer. Vi håber at kunne holde vores Økologisk Plantedag som planlagt d. 11. juni. Alternativt kan vi holde den virtuelt.

Vejledning til økologireglerne er opdateret

  • Rengøringsprocedure. Når økokontrollen kommen skal man have en nedskrevet procedure liggende for hvordan man sikrer at maskiner fra konventionelle naboer eller maskinstation rengøres inden de kører ind på dine økologiske marker eller du skal kunne redegøre for det mundtligt.
  • Græsningsaftaler. Alle græsningsaftaler også mellem økologer skal foreligge på skrift og kunne fremvises ved kontrolbesøg. Alle kendte græsningsaftaler, også mellem økologer, skal være skrevet ind i Fællesskemaet.
  • Nedsat omlægningstid. Det indskærpes, at der ikke må lukkes økologiske dyr på arealer, hvor der er søgt nedsat omlægningstid før 20 dage efter indsendelse af ansøgning om nedsat omlægningstid.
  • Afgrødens økostatus. I plantelogbogen skal du ud over: Afgrøde, sådato, høstdato og høstet mængde også angive afgrødens økostatus.

Alle regler for Økologisk jordbrugsproduktion findes i vejledningen herunder:

Se den nyeste Økologivejledning her

I bilag 9 i Økologivejledningen findes eksempler på rengøringsprocedurer.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV