skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
3 Gode Råd Inden Du Springer Ind I 2019

3 gode råd inden du springer ind i 2019

Der er ofte mange ting, der skal nås inden årets udgang. Her giver tre konsulenter fra VKST Økonomi deres bud på, hvad du med fordel kan gøre i din virksomhed inden året rinder ud, og kalenderbladet vendes.

Tjek din forskudsopgørelse

Hvis du allerede nu kan komme med et bud på, hvad du kommer til at tjene i 2019, kan det give et mere præcist billede af din økonomi i 2019, og derfor peger økonomikonsulent Britta Engholm Nielsen på forskudsopgørelsen som et af de områder, man bestemt bør ofre noget opmærksomhed snarest muligt.

Hvis du er blandt dem, der anvender kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, så skal du være ekstra opmærksom på, at der ikke er noget afkast i 2019, da satsen er nul. Det kan gøre en væsentlig forskel i forskudsopgørelsen.

Renteudgifterne er også en af de poster i forskudsopgørelsen, som du bør kigge nærmere på. Der er mulighed for at regulere i renteudgifter, så du får det fradrag, du er berettiget til.

Søg om tidlig udbetaling af overskydende skat i 2018

Det er den såkaldte §55-udbetaling du skal søge om, hvis du har betalt for meget i skat i indkomståret 2018. Og netop en tilbagebetaling allerede nu, af for meget betalt skat er økonomikonsulent Kim Relster’s bud på ét af de forhold, du bør overveje at gøre noget ved, inden året rinder ud:

-Mange vil opleve, at indkomsten i 2018 var noget lavere end forventet, og derfor er der mulighed for at søge om at få en udbetaling af overskydende skat inden indkomstårets slutning. Vi laver en foreløbig skatteopgørelse, og på den baggrund kan vi se, om det er aktuelt at søge om tidlig udbetaling. Og det giver ikke blot lidt ekstra likviditet tidligere end ellers, men også et overblik over forventninger til årsresultatet for 2018, siger Kim Relster.

Du skal søge om udbetaling hos SKAT inden den 31. december 2018, men vær opmærksom på, at du ikke får rentegodtgørelse af den overskydende skat, hvis du søger om en §55-udbetaling.

Kontakt din økonomikonsulent hvis du er interesseret i at få undersøgt, om en tidlig udbetaling er en mulighed for dig.

Optimer dit skatteregnskab med en pensionsindbetaling

Økonomikonsulent Henrik Ringo har gennem mange år specialiseret sig i den del af det økonomiske område, som handler om de mere private forhold som for eksempel pension, efterløn og personlige forsikringer. Han peger på pensionsindbetalingerne som et område, hvor der er mulighed for at foretage nogle fordelagtige disponeringer, hvis du har lidt penge til overs:

-Indbetalinger til ratepension, livsvarige livrente eller livsvarig supplerende opsparing trækkes fra i topskatten. Du får altså fradrag for det beløb, du har indbetalt i pension – og det kan være en rigtig fornuftig disponering. Så hvis du har lidt ekstra at gøre godt med, kan du med fordel sætte dem ind på din pensionsopsparing, fortæller Henrik Ringo og fortæller videre:

-Som erhvervsdrivende har du også mulighed for at bruge 30 pct. ordningen, som er en ordning, hvor du kan indskyde 30 pct. af erhvervsoverskuddet før renter. Indskud på 30 pct. ordningen er altid indskud på livsvarig livrente.

Hvis du indbetaler til en livsvarig pension, livsvarig supplerende opsparing, 10-årig supplerende opsparing eller til ratepension er det fradragsberettiget. Hvis du betaler til en aldersopsparing er det ikke fradragsberettiget, men til gengæld skal du ikke betale skat ved udbetalingen.

-Selvom der er fradrag for indskud på rate og livrenter, så er det altså en forudsætning, at der er likviditet til rådighed for, at du kan lave et indskud på pensionsordningen, siger Henrik Ringo.

Indskud på en pensionsordning er altid en privat udgift, så hvis dit regnskab opstilles med brug af virksomhedsordningens skatteregler, er det vigtigt, at der er plads til i hæve rækkefølgen til at indskyde på pensionen.

Kontakt for eksempel Henrik Ringo eller Poul Rasmussen hvis du vil vide mere om mulighederne for at optimere skatteregnskabet gennem en pensionsindbetaling.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV