skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
5 Skarpe Til Landmanden – Året Der Gik Med John Og Torben

5 Skarpe til landmanden – Året der gik med John og Torben

Om ikke andet vil mange huske 2019 for en høst, der var bedre end 2018-høsten, hvor alt blev ramt af tørke. Men også på den politiske scene har det været et mærkbart år – i hvert fald, hvis du spørger foreningsformænd John Nielsen og Torben Hansen. John og Torben er her sat i stævne og har fået lov til at tænke tilbage på året, der gik – både på deres egen bedrift, i politisk øjemed og på hjemmefronten.

1. Året der gik: Hvad gjorde indtryk på dig som landmand i 2019?

John Nielsen

Der er flere ting, der har gjort stort indtryk på mig i 2019. Netop den brede aftale med pesticider på BNBO, da den blev klappet helt af. Men også klimatiltaget har gjort stort indtryk. Et klimatiltag, som vi nu er en del af, og som vi skal være på forkant med, hvor vi skal være klimaneutrale i 2050. Vi vil jo gerne være en del af løsningen, og det har vi set i år, at vi i den grad også er, da vi selv kommer med flere løsningsforslag.

Og så fik vi jo en ny rød regering. Det har gjort indtryk på mig som landmand, da det jo har en stor betydning for os fx med finansloven og efterafgrøderne og de øgede afgifter på pesticider. For ikke at nævne arveafgiften! Det kommer jo til at sætte generationsskifterne helt i stå, er jeg bange for.

På den positive front, kan selve vækståret ikke lade være at gøre indtryk på mig. Jeg glæder mig over, at vi har fået gode svinepriser og et normalt vækstår, hvor udbytterne har været med os i år. Det er en vigtig brik, vi har sukket efter i lang tid.

Torben Hansen

Når politik er værst! Det er det, der gør det største indtryk på mig – og det var slemt i 2019. Vi får en regering, der bruger mange kræfter på at pille ALT ud af landbrugspakken som overhovedet muligt! Det er der, vi i mine øjne, forlader den praktiske verden. Vi har jo som landmænd brug for langsigtede aftaler, og vi har ikke brug for en slingrekurs med støttepartier, der vil lave om på det hele. Det betyder, at vi som landmænd skal gøre store tiltag uden vi får den store effekt ud af dem – eksempelvis som vi ser det med masser af efterafgrøder. Det er det, der har gjort mest indtryk på mig i 2019; En landbrugspakke, der bliver forsøgt flået i stykker.

2. Hvad har du haft gang i på din egen bedrift i 2019?

John Nielsen

Vi har haft en meget normal drift i år. Vi havde udfordringer med svineproduktion i 2018, da vi fik influenza, der ramte sobesætningen. Det var virkelig et skidt år, så derfor er det rart, at 2019 har stået i modsætning til det. Influenzaen tog 8 måneder at komme igennem, så det glæder mig, at 2019 har været et godt år på den front, og at vi nu kan hente noget af det tabte hjem igen.

Ellers har vi kørt en helt normal drift i år uden nye tiltag eller andet anderledes.

Torben Hansen

Vi har haft et vådt år med en god høst, så det vil jeg glæde mig over. Og så vil jeg glæde mig over, at vi har fået vedligeholdt slagtesvinestalden, så den kan holde endnu en periode. Så det var ikke dårlig timing med stigende svinepriser. Ellers er vi i fuld gang med at gøre ejendommen klar til bygningsudlejning. Vi har et par medarbejderlejligheder, og vi vil have et par stykker til vi kan bruge som boligudlejning. Så den har stået på ombygning det meste af året

Og ellers kører det meget, som det plejer – det bærer præg af, at jeg aldrig er hjemme. Det kunne måske godt bruge lidt udvikling. Men sådan er der jo så meget, man godt kunne ønske sig, hvis tiden var til det.

3. Hvad vil du mest huske 2019 for?

John Nielsen

Vi fik et barnebarn mere i flokken og et til er på vej. Det vil altid overskygge alt andet, og det er dejligt at se familien vokse. Det er noget, man glæder sig over, og som virkelig hjælper i en travl hverdag med det politiske, så det er dejligt at kunne nyde.

I den politiske dagsorden er det nok landbrugspakken, jeg vil huske 2019 mest for. Landbrugspakken er en udfordring lige nu, og der kan man kun sige, at vi skal håbe på det brede forlig, og at vi får det, vi har blevet lovet – men man tvivler jo.

Torben Hansen

Ungerne er flyttet hjemmefra i 2019. Vi har to tvillinger på 22 år, og den følelse, når de pludselig ikke er derhjemme mere, er lige så udefinerbart som at snakke om glyfosat. Når Gitte (hustru, red.) så vil sidde i sofaen og redefinere livet en fredag aften, og man pludselig skal have defineret andre mål og nye opgaver på hjemmefronten… Ja, så bliver almindelig fredags-familiehygge i sofaen pludselig noget helt andet. Men det er også spændende at se, hvordan børnene udvikler sig og tager ansvar. Det er meget stort.

4. Hvad vil du gøre anderledes i 2020?

John Nielsen

Det er svært at svare på. Jeg tror, at vi bliver hårdt ramt af BNBO, og det vil jo have en stor betydning for os. Men i forhold til min egen bedrift, skal vi til at tænke mere klimavenligt og tænke bæredygtighed, og hvordan vi kan opnå at være en del af de klimamål, der bliver sat.

Og så går jeg og frygter svinepesten. Det er min største frygt for bedriften. Men jeg krydser fingre for nogle flere gode år, for så giver det mulighed for nogle andre ting. Vi sidder eksempelvis og kigger ind i et generationsskifte snart. På sigt skal mine sønner overtage. Men det er alle ting, jeg ikke kan tage stilling til nu. Det er bare tanker, jeg gør mig.

Torben Hansen

Det er meget enkelt: En naiv ambition om at være lidt mere hjemme og være mere nærværende.

Og rent fagligt synes jeg, at vi skal fortsætte den kurs, vi er i gang med, hvor vi som landmænd selv kommer med løsningsforslagene.

5. Hvad tror du, der kommer til at fylde for landmændene i 2020?

John Nielsen

Vi får nogle nye virkemidler, vi kan få lov at bruge, hvor vi får lov at agere som landmænd. Og med målrettet regulering, der står for døren, og fordelingen af kvælstof, der betyder en hel del, så er der flere ting, der kommer til at fylde i 2020.

CAP-reformen kommer også til at blive et opgør med, hvordan bundlinjen kommer til at se ud fremadrettet, så det vil nok også få et stort fokus næste år. Og så raser strukturudviklingen jo også derud af, så vi bliver færre og færre bedrifter og medlemmer. Mon ikke det også kan mærkes og kommer til at fylde igen i 2020?

Torben Hansen

Jeg tror helt sikkert, at alt om vandløb kommer til at fylde meget næste år. Ligeledes gør vandområdeplanerne og hele klimadebatten om, at vi producerer, herunder også debatten om vores forbrug af plantebeskyttelsesmidler. Det er helt klart tre ting, der kommer til at fylde for os i 2020.

VKST kører et månedligt tema med “fem skarpe til landmanden”, hvor en lokal landmand svarer på fem spørgsmål om enten et aktuelt emne i dansk landbrug eller om sit eget landbrug, sin produktion eller om sine tanker om livet.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV