skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Advokatens Råd Er Penge Værd

Advokatens råd er penge værd

Det kan være svært at vurdere, om man får brug for juridisk hjælp når forsyningsselskabet banker på døren og vil lægge en el-ledning, grave kloak eller der skal anlægges veje, jernbaner eller gasledninger, og en ekspropriation er en realitet. Derfor har advokat John Breving kunder, der bruger ham én time og andre, der bruger ham i hele forhandlingen.

-Der er nogen, der blot lige har brug for en times rådgivning enten over telefonen eller kigger forbi kontoret, og så klarer de selv resten. Men rigtig mange landmænd synes det er betryggende at have én ved sin side i forhandlingen med de selskaber, der gerne vil lægge beslag på ens jord. Det er også mit indtryk, at hvis landmanden inden mødet med fx forsyningsselskabet har talt med en rådgiver om sagen, så er han bedre i stand til at stille de skarpe spørgsmål til selskabet, fortæller John Breving, der er advokat i Plexus Advokater, der har et tæt samarbejde med VKST om alle forhold, der vedrører vores landmænd, og som også har til huse hos VKST i Sorø.

Uanset hvor meget hjælp man har brug for, anbefaler John Breving, at man starter med at ringe til ham for at få et overblik over situationen. Derefter kan man altid tage stilling til, om der er behov for en egentlig bisidder.

Detaljerne skal med – og de skal skrives ned

Det er de færreste, der prøver at blive eksproprieret eller lægge jord til et anlægsarbejde ret mange gange i løbet af den tid, de driver deres virksomhed. Derfor er der endnu større grund til at hente råd hos erfarne kræfter, så man er sikker på, at der er taget højde for det hele, og man får den erstatning, man har krav på.

-Det er for eksempel ikke nok at skrive ind i en aftale, at selskabet skal sørge for drænene. I aftalen skal der stå præcist, hvordan drænene skal genetableres og man skal i det hele taget sørge for, at der bliver lavet præcise, skriftlige aftaler, fortæller den erfarne advokat, der blandt andet har bistået lodsejere ved etablering af Ringstedbanen, Femernbanen, vejprojekter og ikke mindst Kriegers Flak og Baltic Pipe.

John Breving fortæller desuden, at Landsaftalen mellem de forskellige ledningsejere og Landbrug & Fødevarer blandt andet giver lodsejeren krav på et såkaldt grundbeløb, der blandt andet er beregnet til at rekvirere indledende rådgivning for, men at det er de færreste, der er klar over det. Men det betyder, at man kan få de første rådgivningstimer betalt af det selskab, der vil lægge beslag på jorden, hvis der enten indgås en frivillig aftale eller det er nødvendigt at ekspropriere til det ønskede formål.

50.000 kr. ekstra i erstatning

For nyligt havde John Breving en kunde, der efter et indledende møde på ejendommen, selv havde stået for hele dialogen med det kommunale forsyningsselskab, der ønskede at grave ledninger ned på hans jord. Landmanden og forsyningsselskabet var enige om aftalens indhold, erstatningen var fastlagt og det hele var skrevet ned, da landmanden alligevel lige ringede til John Breving for at få ham til at læse aftalen igennem inden den blev skrevet under.

-Jeg kunne desværre hurtigt se, at landmanden ikke havde fået den erstatning, han havde ret til. Der skulle i forbindelse med ledningen også etableres flere brønde på hans jord, og det var der ikke givet erstatning for. Om det var en forglemmelse eller bevidst undladelse er ikke til at vide, men da jeg tog kontakt til forsyningsselskabet fik vi ændret vilkårene, så landmanden skulle have ca. 50.000 kr. mere i erstatning end i den oprindelige aftale.

Med til historien hører også, at forsyningsselskabet nu overvejer en helt anden linjeføring fordi den erstatning som landmanden har ret til er højere end de havde kalkuleret med.

-Det kan godt være, at man som udgangspunkt synes det er i orden at få 25.000 kr. i erstatning for, at der kommer rådighedsindskrænkelser på ens ejendom, fordi man sikkert kan bruge ejendommen og jorden som før. Men hvis man i virkeligheden har ret til at få 50.000 kr. så skal man have det, slutter John Breving.

Han vurderer, at det ikke er bevidst fra selskabernes side, når de betaler mindre i erstatning end de skal. Men fejl kan forekomme, og derfor er det vigtigt, at man som lodsejer har en rådgiver ved sin side, som kan efterprøve om erstatningsudmålingen er korrekt.

Vær opmærksom på gæsteprincippet

Gæsteprincippet, som giver ledningsejer fuld tilstedeværelsesret på jorden, er i øjeblikket særlig aktuelt, hvor der er store anlægsarbejder på Sjælland. Samtidig har Landbrug & Fødevarer stævnet Energinet, der er ledningsejer for at bryde med gæsteprincippet uden erstatning til lodsejerne.

John Breving fraråder på det kraftigste, at man skriver under på deklarationer, hvor gæsteprincippet fraviges, da Landbrug & Fødevarer har indledt en retssag, som Landsretten skal tage stilling til fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriation. Indtil da er ekspropriation og efterfølgende retssag det eneste rigtige, hvis man ikke vil fravige gæsteprincippet.

Er man det mindste i tvivl i forbindelse med juridiske spørgsmål, ekspropriationer og anlægsarbejde er en opringning til John Breving første skridt på vej mod en afklaring. Kontakt John Breving og de øvrige advokater hos Plexus Advokater her.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV