skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Din Underskrift Kan Godt Vente Nogle Dage

Din underskrift kan godt vente nogle dage

Advokat John Breving oplever ofte, at mange skriver under på kontrakter, servitutter og andre aftaler uden at have læst aftalen grundigt igennem. Og det kan både blive dyrt og give mange ærgrelser. I øjeblikket er det især de mange ledningsarbejder, der giver anledning til at tænke sig ekstra grundigt om, inden du sætter din underskrift.

Uanset om der er tale om en el-ledning, kloakledning eller ledning til gas eller biogas er det lidt den samme tendens John Breving ser, når sagerne lander på hans skrivebord. Der er nemlig flere, der skriver under på fx servitutter inden de kender de præcise vilkår eller den erstatning, som de får tildelt.

Og det betyder, at mange går glip af erstatningsmuligheder ligesom nogen desværre får sagt ja til noget, som ikke er præciseret i aftalen.

-I en sag havde lodsejer skrevet under på, at et forsyningsselskab kunne placere brønde på hans mark, men det blev ikke præciseret, hvor brøndene skulle ligge. Og så blev de placeret nogle steder, som gjorde, at erstatningen skulle være langt højere end den, ejeren fik. Den sag vandt vi. Men sagen kunne være undgået, hvis en rådgiver med erfaring fra området havde læst aftalen igennem, fortæller John Breving.

Lodsejere er alt for flinke 

Ovenstående eksempel er ikke en enkeltstående sag, og ligesom andre lignende sager bunder den ofte i, at lodsejerne er alt for flinke og samarbejdsvillige:

-Det er ikke et udtryk for modvilje, hvis du beder ledningsejeren eller dennes repræsentant om tid til at læse aftalen igennem. De er professionelle forhandlere – og det skal du også være. Så skriv aldrig under med det samme, men læs aftalen igennem og få en rådgiver til at gøre det samme, siger John Breving.

Han udelukker ikke, at der er nogen, der kan føle sig presset til at skrive under på en aftale, fordi naboerne har gjort det.

-Men man skal huske, at der er meget stor forskel på, hvilke konsekvenser en ledning kan have for en ejendom. For nogle er det bare et lille hjørne af marken, der bliver skåret igennem. For andre er det måske tæt på bygninger eller i et område, hvor der er udviklingsmuligheder. Og så er sagen en helt anden og langt mere alvorlig. Og uanset hvad situationen er, så skal du sørge for at få en erstatning, der står mål med dine gener, fortæller advokaten.

Alle vilkår skal være præciseret

-Det er min oplevelse, at mange lodsejere er alt for fremkommelige og hjælpsomme og måske derfor får skrevet under lidt for hurtigt. Men det desværre også min oplevelse, at lodsejere er alt for dårlige til at forhandle eller gøre krav gældende, hvis der senere viser sig at være noget galt, siger John Breving.

Det er advokatens erfaring, at ledningsejerne og deres repræsentanter ofte gennemgår aftalerne ude ved køkkenbordet, men det er ikke et tilstrækkeligt grundlagt til at skrive en aftale under.

Han understreger, at det er vigtigt at tænke alle muligheder og konsekvenser igennem, inden man skriver under og så skal både vilkår og erstatning være præcis beskrevet i aftalen – for hvis du først har skrevet under, så har du spillet alle dine kort af hænde.

Du får penge til rådgivning

Alle aftaler indeholder et grundbeløb, som skal dække lodsejer omkostninger til møder, rådgivning mm., og er det komplicerede sager, er det muligt at forhandle det beløb op. I langt de fleste sager betyder det, at stort set alle omkostninger til rådgiver er dækket.

-Først og fremmest skal man bruge en rådgiver, der har erfaring fra lignende sager, så han eller hun kan stille spørgsmål til alle de problemer, som typisk opstår som fx strukturskader, dræn og vilkår for entreprenøren. Samtidig er det bestemt ikke nogen ulempe at have en erfaren forhandler ved sin side som kender erstatningsniveauerne, siger John Breving.

Han påpeger desuden, at jo tidligere rådgiveren kommer ind i forløbet, jo bedre mulighed har han eller hun for at få forhandlingen ind på det rette spor. Det er langt sværere, hvis rådgiveren først kommer ind i forløbet, når det er gået skævt mellem ledningsejer og lodsejer.

Hvis din ejendom bliver påvirket af anlægsarbejde, er du meget velkommen til at kontakte John Breving på 5786 5309 eller en af de andre jurister i Plexus Advokater, der samarbejder med VKST.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV