skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
5 Skarpe Til Landmanden. Det Bliver Et Nøjsomt år

5 skarpe til landmanden. Det bliver et nøjsomt år

Michael Rasmussen er 44 år og driver Stokkevadgaard, der er en svineproduktion ved Glamsbjerg på Fyn. Der er 750 søer i stalden, hvor Michael og tre medarbejdere producerer 30-kilos grise. Desuden driver de 300 hektar. Michael har gjort sig mange overvejelser over fremtiden – både på den korte og den lange bane. For hvordan ser fremtiden egentlig ud for en dansk svineproducent?  

1. Hvordan ser du på 2019?

-Lige nu er vi i gang med den praktiske del af 2019 og ser på budgetterne og de udfordringer det giver, men jeg er ret fortrøstningsfuld og er sikker på, at vi nok skal få balance i tingene. Vi laver ingen investeringer i 2019, men tager et nøjsomt år.

2. Hvad gør du for at forbedre økonomien for 2019?

-Først og fremmest optimerer vi rigtig meget på staldgangen og fokuserer på to områder: vores foderforbrug og vores medicinforbrug.

-Vi er hjemmeblandere og jeg har haft foderrådgiver Kim Kofoed til at se på sammensætningen. Og efter aftale med ham, så har vi taget alt det overflødige ud af vores foderblandinger, så det er ren kornblanding, vi giver fremover. Det kan vi nok spare et par hundrede tusind på. Og så følger vi det løbende og justerer ind og tilsætter, hvis det viser sig at blive nødvendigt.

-Desuden kigger vi nøje på vores medicinforbrug og bruger ikke mere medicin end nødvendigt og vil hellere vaccinere. I dag bruger vi det halve af den mængde medicin, som ellers skal til for, at man får det gule kort. Og det er en klar målsætning, at vi som minimum skal blive på det niveau. Vi flokbehandler ikke i klimastanden, men vurderer på daglig basis, om der er behov for at sætte ind. Samtidig synes jeg også, at vi har en forpligtigelse til at tage ansvar i forhold til problemer med resistens, så vi bruger så lidt som muligt.

3. Hvordan bruger du rådgivningen til at ruste dig til fremtiden?

-Vi har tidligere haft lidt udfordringer, når vi har lavet DB Tjek, fordi vi ikke har konteret helt nøjagtigt. Og jeg har det sådan, at når vi bruger en masse penge på budgetter og rådgivning, så skal vi have noget nøjagtigt materiale, som jeg kan bruge som styringsredskab. Derfor kommer der nu en farmsekretær hjem til mig hver 6. uge, så vi sammen kan gennemgå konteringen og blive endnu mere præcise i økonomiopfølgningen. Det føler jeg er nødvendigt med den tid vi er i nu.

4. Hvad tanker gør du dig om fremtiden på din bedrift?

-Lige nu er det planen at konsolidere os. Vi har et veltrimmet produktionsanlæg fra 2007 og vi kan sagtens tage nogle år uden investeringer. Men jeg vil ikke udelukke, at vi skal investere mere fremover, men det næste par år vil jeg se tiden an, både i forhold til min egen bedrift, men også i forhold til de generelle produktionsvilkår i Danmark.

5. Hvad mener du om al snakken om, at vi skal spise mindre kød af hensyn til klimaet og sundheden?

-Debatten påvirker mig ikke i det daglige, der skal være plads til alle. I virkeligheden tror jeg, at medierne er mere optagede af den dagsorden end helt almindelige mennesker er. Det er efterspørgsel, der styrer hvor meget kød, der skal produceres, og med et stigende befolkningstal og stigende kødforbrug på verdensplan, så skal det nok udjævne sig.

-Svinepesten er en langt større trussel end et faldende kødforbrug og en stor joker i forhold til den danske svineproduktion. Men man kan gøre sig mange tanker om, hvad der kan komme til at ske, hvis vi får svinepest, men hvis det skulle ske en dag, så må vi forholde os til det.

VKST kører et månedligt tema med “fem skarpe til landmanden”, hvor en lokal landmand svarer på fem spørgsmål om enten et aktuelt emne i dansk landbrug eller om sit eget landbrug, sin produktion eller om sine tanker om livet

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV