skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Fik Du Ikke Indberettet BBR?

Fik du ikke indberettet BBR?

Sådan forbereder du dig på en opringning fra Skatteforvaltningen.

I efteråret var der mulighed for at opdatere BBR oplysninger med hjælp fra din konsulent. Men er du en af dem, der ikke fik indberettet BBR, så får du snart et brev fra Skatteforvaltningen, hvor de beder dig ringe til dem med oplysninger om dine bygninger.

Det er ikke uvæsentligt, hvilke oplysninger du giver Skatteforvaltningen, når du ringer, for oplysninger i BBR bliver formegentlig en del af grundlaget for den nye ejendomsvurdering, og derfor er det afgørende, at du giver Skatteforvaltningen de rigtige oplysninger.

Samtidig kan der være skattemæssige forhold på din ejendom, som du skal tage højde for i forbindelse med indberetningen.

Her får du et par gode råd til, hvordan du bedst forbereder dig på samtalen med Skatteforvaltningen.

Det spørger Skatteforvaltningen dig om

Du bliver kontaktet af forvaltningen pr. brev, hvor du bliver bedt om at ringe til dem og indgive en række oplysninger om dine bygninger. Når du taler med forvaltningen, vil de stille dig en række spørgsmål, som du skal kunne svare på:

  • Er alle bygningsnumre placeret korrekt på luftfotoet i BBR meddelelsen?
  • Hvad bliver hver enkelt bygning brugt til?
  • Hvilke tekniske anlæg er der på ejendomme? Fx halmfyr, gyllebeholder mm.
  • Hvor er de tekniske anlæg placeret?

Sådan hjælper VKST dig

Vi har stor erfaring med at lave indberetninger i BBR, og selvom vi efter den 31. december 2018 ikke længere kan lave indberetningen for dig, kan vi sagtens hjælpe med at forberede samtalen med Skatteforvaltningen.

Det foregår bedst på den måde, at vi mødes på et af VKST’s kontorer og gennemgår dine bygninger, deres placering og sammen med dig noterer, hvad bygninger anvendes til. Vi udfylder indberetningsskemaet sammen med dig – og så er du klar til at kontakte Skatteforvaltningen.

Lad os hjælpe dig

Hvis vi skal hjælpe dig med at forberede samtalen med Skatteforvaltningen, så kontakt din økonomikonsulent eller Christian Bertelsen, der er afdelingsleder i økonomi og ansvarlig for BBR i VKST.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV